Teorija ir praktika integruoto dailės ugdymo koncepcijoje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teorija ir praktika integruoto dailės ugdymo koncepcijoje
Alternative Title:
Theory and practice in integrated art education concept
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 53, p. 89-95
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Meninis ugdymas / Art education.
Summary / Abstract:

LTPasaulio ir šiuolaikinės Lietuvos kultūros tendencijos sąlygoja meninio ugdymo kryptį, iškeldamos pagrindinių mokymo turinio elementų - teorinių žinių ir praktinės meninės veiklos santykio problemą. Straipsnyje šios problemos sprendimas grindžiamas mokytojų nuomonės kokybinio tyrimo ir teorinės literatūros analize, kuri įrodo šių skirtingų elementų integracinę vienovę, ugdant paauglių (12-16 metų) meninio kūrybiškumo bei pažinimo gebėjimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Integruotas mokymas; Dailės ugdymas; Meninis ugdymas; Kultūros kontekstas.

ENGlobal and modern Lithuanian cultural trends affect art education mainstream raising the issue of relation of main school content elements, i.e. theoretical knowledge and practical artistic activity. The article presents the solution to this issue based on analysis of quality research of teachers’ opinion and analysis of reference literature sources, which proves importance of integrity of these different elements educating in teenagers (12-16 years old) artistic creativity and cognitive abilities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8476
Updated:
2018-12-17 10:50:30
Metrics:
Views: 32    Downloads: 9
Export: