Viešosios paramos reikšmė siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės ūkyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešosios paramos reikšmė siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės ūkyje
Alternative Title:
Importance of public support in achieving agri-environmental sustainability in Lithuania
In the Book:
Keywords:
LT
Agrarinė aplinkosauga; Agroaplinka; Darnumas; Žemės ūkio politika
EN
Agri-environment; Agricultural policy; Agro-environment; Coherence; Sustainability
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - remiantis darnaus žemės ūkio ir agroaplinkos darnumo sampratos interpretacijomis, atskleisti viešosios paramos, skiriamos agrarinės aplinkosaugos priemonėms finansuoti, reikšmę siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės ūkyje. Pirmoje skyriaus dalyje apžvelgta darnaus žemės ūkio ir agrarinės aplinkos darnumo samprata. Antroje skyriaus dalyje išnagrinėta agrarinės aplinkosaugos klausimų integravimo į žemės ūkio politiką istorinė raida Lietuvoje. Identifikuoti ir aprašyti penki agrarinės aplinkosaugos politikos vystymosi etapai, apimantys daugiau nei tris dešimtmečius. Taip pat išnagrinėta viešųjų išlaidų agrarinės aplinkosaugos priemonėms finansuoti dinamika Lietuvoje 1993-2013 m., ir naujuoju programavimo laikotarpiu 2014-2020 m. Atlikta gilesnė atskirų agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo Lietuvoje erdvinė analizė savivaldybių lygmeniu. [Iš leidinio]

ENResearch aim - to reveal the importance of public support under the agri-environmental measures in achieving agri-environmental sustainability in Lithuania based on sustainable agriculture and agri-environmental sustainability concept interpretations. In the first part of the chapter, an insight into the concept of sustainable agriculture and agri-environmental sustainability is presented. The second part of the chapter examines the development of the integration of the environmental objectives into the agricultural policy over more than three decades in Lithuania. Five stages of the development of agri-environmental policy have been identified and described. The dynamic of public expenditure on agri-environmental measures in Lithuania over the period 1993-2013 has been analysed, extending the analysis to the 2014-2020 programming period. A more thorough spatial analysis of the implementation of certain agrienvironmental measures has been carried out on a municipality level. [From the publication]

ISBN:
9786094594557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84501
Updated:
2020-10-21 22:06:21
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: