Darnumo vertinimas Lietuvos energetikos ir aplinkos politikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnumo vertinimas Lietuvos energetikos ir aplinkos politikoje
Alternative Title:
Sustainability assessment in Lithuanian energy and environmental policinies
In the Book:
Darnus vystymasis: teorija ir praktika / sudarytoja Dalia Štreimikienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 211-251
Keywords:
LT
Darnumo vertinimas; Daugiakriteriai vertinimo uždaviniai; Elektros energijos gamybos; Elektros energijos gamybos technologijos; Rangavimas; Technologijos.
EN
Multiple assessment; Power generation technologies; Ranking; Sustainability assessment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - moksliškai pagrįsti daugiakriterių sprendimų priėmimą energetikos ir aplinkos politikoje, tobulinant daugiakriterių sprendimų priėmimo paramos įrankius ir juos adaptuojant aplinkos apsaugos reikalavimų integravimui energetikos politikoje. Pagrindiniai uždaviniai: išnagrinėti ir susisteminti daugiakriterių sprendimų priėmimo paramos instrumentus bei apibrėžti jų taikymo galimybes Lietuvos energetikos politikoje, parinkti tinkamus daugiakriterių sprendimų paramos instrumentus energetikos ir aplinkos politikoje bei juos patobulinti, atsižvelgiant į prioritetines aplinkosaugos problemas energetikoje, visų pirma, susijusias su klimato kaita; pritaikyti pasiūlytą sprendimų priėmimo metodiką, parenkant geriausias perspektyvines energijos gamybos technologijas, Lietuvoje ir pateikti elektros energijos gamybos technologijų darnumo vertinimo atvejo analizę Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to provide background for multi-criteria decision support in energy and environmental policy by developing multi-criteria decision support methods and by applying these models for integration of environmnetal decisions in energy sector. The main aim of the chapter is to analyses and systematise the multi-criteria decisin support instruments and to define their application conditions in Lithuanian energy sector; to select a multi-criteria decisn support instruments for energy technologies sustainability assessment by taking into account prioritetic environmnetal issues in energy sector: climate change mitigation, energy security, employment etc; to apply developed decision support technique for sustainability assessment of electricity generation technologies and present case study of electricity generation sustainability assessment in Lithuania. [From the publication]

ISBN:
9786094594557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84500
Updated:
2021-03-07 12:58:35
Metrics:
Views: 5
Export: