Darnaus vystymosi paradigma ir jos raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi paradigma ir jos raida
Alternative Title:
Sustainable development paradigm and it's development
In the Book:
Keywords:
LT
Aplinka; Darnaus vystymosi elementai; Darnaus vystymosi paradigma; Ekonomika; Kiekybinis augimas; Kokybinis tobulėjimas; Visuomenė
EN
Economics; Elements of sustainable developmen; Elements of sustainable development; Paradigm of sustainable development; Qualitative improvement; Quantitative growth; Society; The environment; The paradigm of sustainable development
Summary / Abstract:

LTDarnus vystymasis ir su juo susiję ekonominių, socialinių bei aplinkosauginių problemų sprendimo būdai pastaruoju metu yra svarbūs kiekvienos šalies raidos aspektai. Darnus vystymasis - vienas iš prioritetinių Europos Sąjungos tikslų nuo 1997 m., kai buvo pasirašyta Amsterdamo sutartis, apibrėžusi jį kaip vieną iš esminių Europos Sąjungos politikos aspektų. Analizuojant dabartinę ekonominę šalių situaciją darnaus vystymosi aspektu labai svarbus yra pačios koncepcijos raidos bei sąvokų supratimas. Tik sėkmingai išanalizavus istorinę darnaus vystymosi paradigmą ir įvertinus jos raidą, galimi teisingi sprendimai šiuolaikinėje ekonominėje bei politinėje situacijoje. Šiam tikslui būtina susipažinti su darnaus vystymosi koncepcijos ištakomis, sąvokos turinio istorine raida bei pagrindiniais elementais. [Iš leidinio]

ENSustainable development and the related economic, social and environmental solutions to problems lately are important aspects of each country's development. Sustainable development - one of the priority objectives of the European Union since 1997, when signing the Treaty of Amsterdam which has defined sustainable development as part of the European Union's policy objectives. The analysis of the current economic situation in the country for sustainable development aspect is very important for sustainable development of the concept of development and understanding of concepts. Only after successful completion of the historical paradigm of sustainable development analysis and evaluation of the development potential the right decisions in today's economic and political situation. For this purpose, it is necessary to get acquainted with the origins of the concept of sustainable development, sustainable development in the development of the content of the historical development and key elements of sustainable development. [From the publication]

ISBN:
9786094594557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84476
Updated:
2020-10-21 22:06:20
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: