Vizualioji aplinka - paauglių estetinių nuostatų veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualioji aplinka - paauglių estetinių nuostatų veiksnys
Alternative Title:
Vizual environment is the contributor of aesthetical attitude of teenagers
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 292-296
Keywords:
LT
Lentvaris; Ukmergė; Utena; Lietuva (Lithuania); Aplinkos apsauga / Environmental protection.
Summary / Abstract:

LTAsmens santykis su aplinka svarbus ne tik jo egzistencijai, bet ir ugdymui, saviugdai. Skatinant santykį su aplinka brandinama atitinkama asmens patirtis, formuojamos nuostatos, todėl ugdymo procese svarbu įvertinti ir asmens patirties veikti aplinkoje, ir aplinkos kaip veiksnio ypatybes. Estetinės nuostatos įsitvirtins tik atsiradus santykiui su vizualiąja aplinka, o to santykio kokybę lems aktyvi vizualiąją aplinką estetizuojanti veikla. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas - atskleisti prielaidas, kuriomis remiantis galima veikti paauglių estetines nuostatas vizualiąja aplinka. Apklausoje dalyvavo 696 mokiniai iš Vilniaus, Utenos, Lentvario, Kauno, Baisiogalos ir Ukmergės bendrojo lavinimo mokyklų, besimokantys 6-10 klasėse, bei 87 Vilniaus, Utenos, Lentvario, Kauno, Baisiogalos ir Ukmergės bendrojo lavinimo mokyklų įvairių specialybių mokytojai. Remiantis rezultatų analize galima teigti, kad aktyvus estetinis santykis su vizualiąja aplinka ugdymo procese tobulina estetines nuostatas. Aktyviam santykiui su aplinka įtakos turi išoriniai ir vidiniai veiksniai, tarp jų mokytojų aktyvumas estetizuojant aplinką ir meninis moksleivių aktyvumas. Ugdymo procese įgyjama meninės raiškos patirtis turi įtakos estetiniam paauglių santykiui su vizualiąja aplinka ir padeda įtvirtinti jų estetines nuostatas. Mokytojų aktyvumas estetizuojant aplinką yra moksleivių estetinio santykio su aplinka skatinimo veiksnys bei humanistinių vertybių šaltinis.Reikšminiai žodžiai: Aplinka; Vizualioji aplinka; Estetinis santykis; Estetinės nuostatos.

ENThere are three different important environmental spheres for education: 1) natural environment which may be realized as aesthetical; 2) the environment created by people which takes in everything what was built and arranged by people and 3) human environment which involves social and cultural life style. The visual environment and aesthetical relation highlights in relation with those spheres of environment as original manifestation of environmental forms. While stimulating aesthetical relation with environment, the appropriate person's experience and attitudes incubate. So, it is very important to evaluate person's experience to act in the environment and environment as contributor internals in the educational process. The coordination of these internals is the assumption to analyze the visual environment as the teenagers' aesthetical contributor of attitudes. Researched whether aesthetical attitudes according environmental attitude fixate on relation with visual (natural and created) environment, but the quality of relation influences active aesthetical action. The data of research shows that the relation of most teenagers with visual environment is active. For this activity a great influence has internal and external contributors as well as teachers' activity to improving environment and students' artistic activity. The research has shown that influence of these factors for teenagers' aesthetical internals display in whole visual but not only in created or natural environment. Due to this the visual environment becomes educational factor and stimulation with relation in the process of education - the method of aesthetical improvement. The evaluation of this theoretical visual environment as teenagers' aesthetical attitudes concretizes J. Laužikas' the realization of emphasized idea in educational reality nowadays. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8424
Updated:
2018-12-20 22:57:46
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: