Autorystės problemos dviejuose lotyniškuose XVII a. proginės literatūros kūriniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Autorystės problemos dviejuose lotyniškuose XVII a. proginės literatūros kūriniuose
Alternative Title:
Problems of Authorship in Two Latin Works of Occasional Literature of the 17th Century
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 22, p. 207-238
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Proginė literatūra; Autorystė; Panegirikos; Lotynų kalba; Antika.
EN
Occasional literature; Authorship; Panegyric; Latin; Antiquity.
Summary / Abstract:

LTXVII a. LDK ypač suklestėjo proginė literatūra. Daugiausiai proginės literatūros kūrinių yra parašę VU profesoriai ir studentai. Problema ta, kad nemaža dalis tokio pobūdžio kūrinių iki šiol mažai tyrinėta ir analizuota; ypač daug problemų kelia kai kurių kūrinių autorystė. Jėzuitų regula reikalavo nepasirašinėti kūrinių tikraisiais vardais, tad galima tik įtarti, kad vieno ar kito proginės literatūros kūrinio autorius galėjo būti ne tas, kurio vardu kūrinys yra pasirašytas. Čia analizuojami du VU bibliotekoje saugomus kūrinius, kurių autoriumi galėjo būti žymus XVII a. poetas M. K. Sarbievijus. 1628 m. išleistas kūrinys Panegyricus […] Georgio Tyszkiewicz [...], pasirašytas Konstantino Jendžejevskio vardu, turi daug stilistinių ir lingvistinių panašumų su ankstyvąja Sarbievijaus panegirika In primo [...] Stanislai Kiszka Episcopi Samogitiae in metropolim suae Dioecesis adventu gratulationes oblatae (Sveikinimai Žemaičių vyskupui Stanislovui Kiškai, pareikšti jo pirmojo atvykimo į savo vyskupijos centrą proga). 1631 m. kūrinys Echo lyrica […] in felici Abrahami Wayna, Episcopi Vilnensis, in suam cathedram ingressu (Lyrinis aidas, skirtas pasveikinti Vilniaus vykupą Abraomą Vainą laimingai įžengus į savo katedrą), kurį sudaro devyniolikos autorių kūryba, stebina vieningumu ir nuoseklumu, pasižymi Sarbievijaus vartotų posakių gausa, tik jam būdingais epitetais ir poetiniais vaizdinais. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma daug abejotinos autorystės kūrinių. Atkreiptinas dėmesys, kad kartais antraštėje įvardintas kūrėjas nebūtinai ir yra tikrasis veikalo autorius. [Iš leidinio]

ENIn the 17th century in the Grand Duchy of Lithuania occasional literature blossomed out in particular. The majority of works of occasional literature were created by VU professors and students. The problem lies in that a remarkable part of works of this kind have been little approached and analysed until now; and authorship of some pieces of writing is a particularly problematic matter. Pursuant to the Jesuitical rules works must have been signed under pseudonyms, thus it might be suspected that the author of one or another work of occasional literature could have been a different person. Two pieces of writing, kept in VU library the author of which could have been noted poet of the 17th century M. K. Sarbievius are considered herein. Panegyricus […] Georgio Tyszkiewicz [...], published in 1628 under the name of Konstantin Jendžejevski, has many stylistic and linguistic analogies with the early panegyric of Sarbievijus In primo [...] Stanislai Kiszka Episcopi Samogitiae in metropolim suae Dioecesis adventu gratulationes oblatae. Echo lyrica […] in felici Abrahami Wayna, Episcopi Vilnensis, in suam cathedram ingressu of 1631, which is comprised of works of nineteen authors, suprises by its oneness and consistency, is characterised by abundance of phrases used by Sarbievius and epithets and poetical images incident only to him. Vilnius University library stores numbers of works of dubious authorship. It should be noted that the creator indicated in the title is not necessarily the true author of the piece of writing.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs… : Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII - XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje / Živilė Nedzinskaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 283 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8347
Updated:
2018-12-17 11:50:34
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: