Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės kompetencijos lavinimo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės kompetencijos lavinimo/-si galimybės projektinėje veikloje taikant ekologinio ugdymo nuostatas
Keywords:
LT
Ekologinis lavinimas; Ekologinis ugdymas; Ikimokyklinio amžiaus vaikai; Ikimokyklinis amžius; Meninis ugdymas; Meninė kompetencija; Priešmokyklinis ugdymas; Vaikų darželis
EN
Artistic education; Artistic excellence; Ecological education; Kindergarten; Pre-school age; Pre-school age education; Preschool children
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išsiaiškinti gamtosauginių vertybių perteikimo galimybes ikimokykliniame amžiuje ir nagrinėti meninės kompetencijos lavinimo/-si būdus, sprendžiant šią aktualią visuomenės problemą. Pateikiami tyrimo, atlikto Kauno sanatoriniame lopšelyje-darželyje "Pienė", rezultatai. [Iš leidinio]

ENObject of this article is to find out the possibile values of nature protection to the pre-school age span and to take training methods of an artistic excellence into a consideration while solving this urgent problem of the society. These are the results of the research accomplished in Kaunas "Pienė" sanatorium kindergarten. [From the publication]

ISSN:
2424-4597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83270
Updated:
2020-10-21 22:05:42
Metrics:
Views: 20
Export: