Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo humanizavimo galimybės per kūno kultūros pamokas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo humanizavimo galimybės per kūno kultūros pamokas
Alternative Title:
Possibilities for Humanizing Physical Education of Junior Schoolchildren in Physical Education Lessons
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 91-96
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo humanizavimo galimybės per kūno kultūros pamokas. Esant blogam mikroklimatui klasėje ir mokykloje, komplikuotai sąveikai su mokytojais ir draugais, vaikai patiria liūdesio ir prislėgtumo būseną, jaučiasi nelaimingi ir vieniši, todėl norint humanizuoti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinį ugdymą būtina sužinoti, kaip vaikai vertina dabartinę kūno kultūros pamokų situaciją. Tyrimo objektas – Klaipėdos miesto jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo humanizavimo galimybės per kūno kultūros pamokas. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humanizavimas; Kūno kultūros pamoka; Sveikata; Vertybės; Humanization; Physical culture; Health; Values.

ENSummarizing the results of the research, it was found that 58.6% of children responded that their health is good. Children who took exercises together with their parents were more active and happier in physical education lessons. 45.4% of children experienced joy most of all being with their parents outdoors and 44.5% taking part in physical education lessons. Girls experienced more joy in physical education lessons than boys. 75.3% of children liked physical education lessons. 57.3% of children found physical education lessons interesting. 10.1% of children said physical education lessons are difficult, some of the tasks were hard to perform because of weight or a weaker physical ability. 48.0% of all respondents wished games with a ball, and 40.5% of them requested relay-race in physical education lessons. More boys wished games with a ball and girls wanted relay-race in physical education lessons. 15.0% of physically weaker children also wanted to take part in physical education lessons, so they requested exercises that would be easier to perform. 31.3% of boys and 27.0% of girls wanted individual exercises. Children who are of weaker health requested individual exercises more often. 38.2% of girls and 26.8% of boys wanted more attention. 21.1% of children missed goodwill in relationship with a teacher, 19.8 % – reciprocal understanding, 10.6% – respect, and 18.5% – other values. Children missed communication with a teacher in physical education lessons. 38.8% of respondents claimed that physical education makes a positive impact on their inner life. Physical education had a bigger impact on boy‘s inner life (44.6%) than on girl‘s (33.0%).

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8325
Updated:
2018-12-20 23:07:15
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: