Žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimo teisinio reguliavimo aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimo teisinio reguliavimo aspektai
Alternative Title:
Legal regulation of human rights to safe environment assurance
In the Journal:
Miškininkystė ir kraštotvarka [Forestry and landscape management]. 2018, 2 (15), p. 67-75
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga; Saugi aplinka; Žmogaus teisių apsauga; Žmogaus teisių į saugią aplinką užtikrinimas; Žmogaus teisės.
EN
Ensuring human rights in a safe environment; Ensuring human rights to a safe environment; Environmental protection; Human right; Human rights; Protection of human rights; Safe environment.
Summary / Abstract:

LTAplinkos apsauga ir žmogaus teisių užtikrinimas į saugią gamtinę aplinką yra vieni aktualiausių ir populiariausių teisinių ir politinių klausimų. Teisė į sveiką aplinką – tai žmogaus galimybė gyventi tarpusavyje sąveikaujančioje gamtinių ir socialinių elementų sistemoje, kurioje aplinką veikiantys objektyvūs veiksniai nekelia rizikos žmogaus sveikatai ir gerovei. Teisė į sveiką gamtinę aplinką – tai žmogaus galimybė gyventi darnioje gamtinių ir socialinių elementų sistemoje, kurioje aplinką veikiantys veiksniai nekelia rizikos žmogaus sveikatai ir gerovei, šių principų įgyvendinimui būtinas teisės į sveiką aplinką užtikrinimo mechanizmas, numatantis galimybę kreiptis į atsakingas institucijas ir teismus dėl realaus žmogaus teisės į sveiką aplinką įgyvendinimo. Išanalizavus teisės aktus, įtvirtinančius asmens teisės į sveiką aplinką įgyvendinimą, galima konstatuoti, kad nors ir netiesiogiai aplinkos apsauga ir žmogaus teisės yra siejamos. Tai patvirtina ne tik sisteminė teisės aktų nuostatų analizė, bet ir teisminė praktika. [Iš leidinio]

ENAt present, the rapid globalization processes in the natural environment, society and mankind has various adverse effects: increased environmental pollution, causing climate change, extinction, destruction or loss of natural resources. This process impairs the quality of life, endangers health and even life, as well as restricts and violates the social rights of individuals to live and develop in a safe and healthy natural environment. The right to a healthy environment is the ability of a person to live in an interacting system of natural and social elements, in which objective factors influencing the environment do not pose a risk to human health and well-being. After analysing the national legislation of the Republic of Lithuania, which establishes the implementation of a person's right to a healthy environment, can state that, although indirectly, environmental protection and human rights are related with each other. One of the biggest problems encountered in order to ensure the rights of a person to a safe environment and the most difficult environmental quality improvement tasks in Lithuania is the waste management related to the increase in population consumption and the relatively new environmental requirements, another problem of ambient air pollution by particulate matter and odors, the environmental noise is also a threat to public health. [From the publication]

ISSN:
2345-0002
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83104
Updated:
2020-07-28 20:31:08
Metrics:
Views: 2
Export: