Papildomo chemijos mokymo laimėjimų įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papildomo chemijos mokymo laimėjimų įvertinimas
Alternative Title:
Assessment of achievements of supplementary teaching of chemistry
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 40-45
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apbendrinami IX.XII klasių chemijos olimpiados dalyvių atliktų testo užduočių vertinamieji tyrimai. Diagnostinis tyrimas buvo atliktas 39-oje respublikinėje chemijos olimpiadoje. IX.XII klasių mokiniams buvo parengtas testas. Teste buvo pateiktos užduotys su atsakymų variantais irbe jų. Daugiau nei pusė (56,4 proc.) olimpiadininkų pagal testo užduočių išsprendimo įverčius priklauso aukšto ir labai aukšto lygio grupei. Testo užduotis geriausiai išsprendė X ir XI klasių mokiniai, o devintokams jos buvo per sunkios, mat pastarieji pirmą kartą dalyvavo olimpiadoje ir jiems pasiūlytų užduočių išsprendimo įgūdžiai buvo netvirti. Rastas statistiškai reikšmingas mergaičių ir berniukų chemijos testo užduočių atlikimo skirtumas. Berniukai visas užduotis atliko geriau nei mergaitės. Miesto mokyklų olimpiadininkai testo užduotis atliko geriausiai, o mažesnių gyvenviečių . prasčiausiai. Nustatyta, jog papildomas chemijos mokymas ypač reikalingas mažesnių gyvenviečių olimpiadininkams.. Respublikinio etapo dalyviai gerai orientuojasi mokomosios chemijos medžiagos programoje. Dauguma olimpiadininkų gerai sprendžia teorines užduotis,tačiau jiems sunkiau sekasi spręsti netipinius uždavinius. Olimpiadininkų rengimo procese sprendžiant atitinkamo pažinimo lygmens užduotis įmanoma pagerinti olimpiadininkų kritinį mąstymą, skatinti juos galvoti racionaliai. Derėtų juos nuteikti psichologiškai, kad spręsdami olimpiadų užduotis, įveiktų iškilusius sunkumus. Papildomai mokant chemijos bendrojo lavinimo mokykloje įmanoma sustiprinti ir išplėtoti bendrąjį olimpiadininkų mokslumo ugdymą, lemiantį aukštesnius ugdytinių laimėjimus.

ENThe article summarises the assessment research of the test problems solved by the participants of the chemistry olympiad for 9-12th form pupils. Diagnostic research was conducted in the 39th national chemistry olympiad. A test was designed for 9-12th form pupils and included problems with solution options and without solutions. The assessment of the solved test problems showed that more than a half (56,4 percent) of the participants belong to the group of high and very high level. Test problems were solved by the 10-11th form pupils best of all, whereas they were too complex for the 9th form pupils as the latter participated in the olympiad for the first time and their skills of solving the tests were infirm. Statistically importantt difference between solving chemistry test problems by girls and boys has been established. Boys solved all the problems better than girls. Test problems were solved best of all by the participants from town schools and the worst results were yielded by the participants from smaller settlements. It was established that supplementary teaching of chemistry is especially relevant for the participants from smaller settlements. The majority of participants are good at solving theoretical problems, though they are not that good at solving atypical problems. In the process of preparation for the olympiad, it is possible to improve critical thinking of participants and encourage them to think rationally. With the supplementary teaching of chemistry, it is feasible to foster and develop the general education of aptitude of the olympiad participants.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8299
Updated:
2018-12-20 23:07:15
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: