Lietuva, tu mums šventa! Antitarybinis rokas ir patriotinis hiphopas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva, tu mums šventa! Antitarybinis rokas ir patriotinis hiphopas
Alternative Title:
Lithuania, our holy land! Anti-soviet rock and patriotic hip-hop
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 32, p. 180-188
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Judėjimai / Movements; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – tautinės vertybės, išliekančios jaunimo kultūroje, patriotizmo apraiškos roko ir hiphopo muzikoje. Darbo tikslas – išsiaiškinti maištingųjų jaunimo judėjimų sąsajas su kultūrine rezistencija, nustatyti, kaip roko ir hiphopo muzikoje atsispindėjo išgyvenimas dėl Lietuvos valstybingumo praradimo ir tikėjimas jo atkūrimu. Lietuviško roko ir hiphopo pionierių kultūra labai autentiška, o jų veikla tvirtai motyvuota. Norint įsiūbuoti naujo judėjimo bangą, jiems reikėdavo ne tik pateikti naujo muzikos stiliaus manifestą, bet ir gerai suvokti savo kartos troškimus. Todėl ankstyvojo roko ir hiphopo muzikoje taip įdomiai dera tradicijos ir modernumas, netrūksta originalumo ir lietuviškumo. Nelengva nusakyti, kas yra šiuolaikinė tautinė savimonė, tačiau ji ugdoma mokykloje, puoselėjama šeimoje, simboliškai išreiškiama gyvenamoje aplinkoje. Visiems bendras aiškus jos suvokimas dažniausiai prasiveržia kritinėmis situacijomis. Kaip žinome, Romo Kalantos žūties vietojo gėles dėjo ne tik hipiai, bet ir niekuo neišsiskiriantis Kauno jaunimas, sausio 13-ąją prieš tankus stojo ne tik savanoriai, bet ir paprasti Vilniaus mikrorajonų gyventojai. Šiandienos subkultūroms priklausantys vaikinai taip pat jaučiasi esą „Vilniaus kariai“, ištikimi savo miestui. Taigi nors jaunimo judėjimai dažnai teigia atsisakantys ankstesnių tradicijų ir pasirenkantys naują gyvenimo būdą, raišką ir stilių, tautinės vertybės yra perduodamos iš kartos į kartą. Dvidešimtmečiai reperiai savo tekstuose išreiškia tuos pačius patriotinius jausmus kaip ir penkiasdešimtmečiai rokeriai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimo judėjimas; Rokas; Miuziklai; Hiphopas; Tautinė savimonė; Young people; Political demonstrations; Rock; Hip-hop; National identity.

ENThe subject of the article is national values, preserved in youth culture, manifestation of patriotism in rock and hip -hop music. This work aims to clarify links of rebellious youth movements with cultural resistance as well as to define how events of independence loss of Lithuania and hope to restore it are reflected in rock and hip-hop music. The culture of Lithuanian rock and hip-hop pioneers is very authentic and their activity is firmly motivated. In order to promote new movement, they ought not only to present manifest of new music style, but also to have a pretty goods understanding of desires of their generation. Therefore music of early rock and hip-hop combines traditions and modern attitude and is not lacking of originality and Lithuanian consciousness. It is difficult to define what current national self-awareness is, but it is developed at school, in family and symbolically expressed in everyday life. General conception known to everybody mostly breaks forth in critical situations. It is a common knowledge that in a place of suicide of Romas Kalanta not only hippies put flowers but ordinary young people of Kaunas also; on 13th of January not only volunteers stood in front of tanks, but ordinary inhabitants of Vilnius as well. Guys belonging to nowadays subcultures also feel themselves as “soldiers of Vilnius” devoted to their city. Despite the fact that movements of youth often claim refusing former traditions and choosing a new way of living, expression and style, national traditions are being transferred from generation to generation. Twenty years old rappers in their texts express the same patriotic feelings as fifty years rockers.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8298
Updated:
2018-12-20 23:10:57
Metrics:
Views: 114    Downloads: 31
Export: