Kai kurie koncepto "kavinė" bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie koncepto "kavinė" bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Some features of the concept "café" in the Lithuanian world-view
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2012, t. 15, p. 84-94. Kavinės fenomenas kultūroje
Keywords:
LT
21 amžius; Konceptas; Lietuvių kultūra; Scenarijus; Tipinė schema.
EN
21 amžius; Concept; Lietuvių kultūra; Scenario; Typical scheme.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti dalį koncepto „kavinė" lietuvių kultūroje turinio. Kognityvinės teorijos skiria kelis konceptu tipus. Nors kartą kavinėje apsilankiusio žmogaus sąmonėje užfiksuojamas tipiškas šios vietos vaizdas, kuris vėliau gali būti tikslinamas. Kavinė siejama ir su tam tikrais stereotipiniais veiksmais. Vadinasi, pagrįsta teigti, kad konceptas „kavinė" galėtų būti aprašomas taikant tokį modelį kuris būtų tarsi tarpinis variantas tarp tipinės schemos ir scenarijaus. Tipinę koncepto „kavinė" schemą lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje kuria trijų rūšių informacija: konkretesnė ateina rega ir uosle, abstraktesnė yra atitinkamų išgyvenimų ir įspūdžių rezultatas. Pirmiausia kavinė yra ta vieta, kurioje gali būti su(si)kuriamas išskirtinumo ir šventės įspūdis. Čia ilsimasi, švenčiama arba tiesiog leidžiamas laikas. Kavinės aplinka tekstuose apibūdinama labai lakoniškai. Esama kategorijos prototipo, savotiško standarto, vadinasi, kalbos vartotojų sąmonėje turėtų egzistuoti ir būti bent iš dalies verbalizuotas tipiškos kavinės ypatybių rinkinys. Vienas iš pagrindinių šios vietos apibūdinimų - būdvardis „jauki". Gerokai daugiau yra kontekstų, kuriuose tiek pati kavinės aplinka, tiek tai, kuo šioje vietoje žmonės užsiima, yra apibūdinama teigiamai. Su neigiamu kavinės vertinimu susijusi informacija nėra tokia gausi, tačiau ji gerokai konkretesnė, todėl galima daryti prielaidą kad tai, kas yra gerai, greičiausia pritaikoma visai kategorijai, o neigiamos charakteristikos labiau siejamos su išskirtiniais konkretesniais atvejais: nemalonia aplinka, žmogaus saugumui ar net gyvybei grėsmę keliančiomis situacijomis. [Iš leidinio]

ENIn the present paper, an attempt is made to reveal the part of the content of the concept "café" in Lithuanian culture. In cognitive science, several types of concepts are distinguished. In a person's consciousness who has visited a café at least once the typical view of this place is fixated, which may be revised later. A café is related to some definite stereotypical activities as well. Thus it is possible to state that the concept café could be described applying such model that would be as the medium variant between the typical scheme and scenario. The typical scheme of the concept "café" in the Lithuanian world-view is created by the information of three types: the more particular one comes through vision and smell, the more abstract one is the result of appropriate experiences and skills. Firstly, a café is the place where the impression of oneness and holiday may be created: here people have a rest, celebrate or simply spend their time. In the texts, the environment of café is described in a very laconic way. There are the prototype of category and particular standard, thus in the language users' consciousness the partially verbalized collection of features of a typical café would have to exist. One of the main descriptions of this place is the adjective "cozy". There are more contexts where both the environment of café and the activities of people in this place are described positively. The information related to negative assessment of café is not so prolific, however it is much more concrete, thus it is possible to state that this what is good is applied to the whole category and negative characterizations are more related to exclusive and more concrete cases: the unpleasant environment and the situations that endanger the security or even the life of people. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46577
Updated:
2018-12-17 13:28:24
Metrics:
Views: 67    Downloads: 3
Export: