Simono Daukanto Justino istorijos vertimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Daukanto Justino istorijos vertimas
Alternative Title:
Simonas Daukantas' translation of Iustinus' History
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Justinaus epitomė; Pirma visuotinė istorija lietuviškai; Tekstologiniai komentarai; Simonas Daukantas; Marcus Junianus Justinus; Textual criticism; Universal history.
Keywords:
LT
Justinaus epitomė; Pirma visuotinė istorija lietuviškai; Tekstologiniai komentarai.
EN
Marcus Junianus Justinus; Simonas Daukantas; Textual criticism; Universal history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Simono Daukanto Antikos istoriko ir retorikos mokytojo, gyvenusio II–III amžiuje, Markaus Juniano Justino (Marcus Iunianus, arba Iunianius Iustinus), Pompėjaus Trogaus (Gnaeus Pompeius Trogus, gyveno valdant Augustui I a. pr. Kr.–I a.) istorijos Historiarum Philippicarum Pompei Trogi libri quadraginta quattuor santraukos vertimo šaltinis, vertimo istorija, rankraščių (juodraščio ir švarraščio) pobūdis. Iš pradžių straipsnyje, remiantis užsienio tyrėjų darbais, pateikiamos žinios apie Gnėjų Pompėjų Trogų, vieną iš keturių žymiausių romėnų istorikų, kurio vardas rašomas greta Livijaus, Salustijaus, Tacito. Aptariamas Pompėjaus Trogaus gyvenimas ir kūryba. Plačiau nagrinėjama jo istorijos genezė bei idėjos. Toliau aptariamas Markaus Juniano Justino gyvenimas bei veikla. Pateikiami argumentai apie Justino epitomės, kurios teksto kalba, daugelį amžių žavėjo įvairių sričių skaitytojus ir buvo beveik etalonu, teksto datavimą, nagrinėjamos pagrindinės idėjos, kalbos pobūdis. Analizuojami Daukanto vertimo rankraščiai: juodraštis ir išlikusio švarraščio fragmentas. Straipsnyje nagrinėjamos vertimo aplinkybės, vertimo šaltinis bei rankraščių tekstologiniai, rašybos ir kalbos ypatybės, kurios leidžia patikslinti datavimą. Manoma, kad Daukantas su Justino veikalu turbūt susidūrė dar mokykloje, vėliausiai studijuodamas, o galėjo versti apie 1834–1836 m. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the source and the history and nature of the manuscripts (draft and final copy) of the translation by Simonas Daukantas of the summary of Gnaeus Pompeius Trogus’ (lived in I century BC during Augustus’ rule) history Historiarum Philippicarum Pompei Trogi libri quadraginta quattuor by Marcus Iunianus Iustinus (Marcus Iunianus or Iunianius Iustinus), historian and teacher of rhetoric, who lived in the 2nd-3rd century. The paper, first presents information, based on foreign research, about Gnaeus Pompeius Trogus, one of the four most prominent Roman historians, whose name is mentioned next to Lavius, Sallustius, and Tacitus. It discusses the life and works of Pompeius Trogus and elaborates on the genesis and ideas of his history. Next the paper discusses the life and activities of Marcus Iunianus, presenting arguments about the dating of the summary, the language of which fascinated readers for centuries and was almost considered a benchmark. It also provides an analysis of the key ideas and language of the text. The study analyses the manuscripts of Daukantas’ translations: the draft and a fragment of the remaining final version. The conditions in which the translation was done are studied, likewise the source of the translation as well as textual, spelling and language characteristics of the manuscripts, which enable researchers to specify the dating. Simonas Daukantas is thought to have come into contact with Iustinus’ work at school or at university at the latest; and he may have translated it around 1834–1836.

ISBN:
9789955698197
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8283
Updated:
2020-03-05 19:43:12
Metrics:
Views: 41
Export: