Mokymo įtaka mąstymo operacijų - klasifikavimo ir serijavimo - raidai septintaisiais vaiko gyvenimo metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo įtaka mąstymo operacijų - klasifikavimo ir serijavimo - raidai septintaisiais vaiko gyvenimo metais: disertacija
Alternative Title:
Effect of teaching for the development of international operations: classification and series-making during the seventh year of child‘s life
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
153, [44] p
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Influence of training on development of thought operations of classification and seriation during the seventh year of life Vilnius, 2005 35 p
Summary / Abstract:

LTJ. Piaget operacinėje intelekto raidos teorijoje teigiama, kad individo mąstymą charakterizuoja operacijų struktūra. Septintaisiais gyvenimo metais ypač svarbi dviejų gebėjimų – klasifikavimo ir serijavimo – raida. Šio tyrimo tikslas – nustatyti mokymo įtaką mąstymo operacijų – klasifikavimo ir serijavimo – raidai. Siekiant išsiaiškinti, kuris mokymo metodas yra efektyvesnis, lyginami du mokymo metodai – netiesioginis ir modeliavimo, taip pat analizuojama demografinių veiksnių – gimimo eiliškumo ir tėvų išsilavinimo – ryšys su mokymo efektyvumu. Atliktas eksperimentas, kurio metu eksperimentinių grupių tiriamųjų klasifikavimo ir serijavimo operacijos buvo stimuliuojamos atitinkamu mokymo metodu keturis mėnesius po du kartus per savaitę (iš viso buvo 30 užsiėmimų). Tyrime dalyvavo 85 tiriamieji 6-7 m. amžiaus, lankantys Vilniaus ir Kauno miestų ikimokyklines įstaigas. Nustatyta, kad netiesioginis mokymo metodas pagerina požymių derinimą atliekant multiplikacinę klasifikaciją ir serijacijos atlikimą. Modeliavimo mokymo metodas pagerina klasifikavimo kriterijaus keitimą, objektų jungimo į klases ryšių supratimą, požymių derinimą atliekant multiplikacinę klasifikaciją ir serijacijos atlikimą, jis taip pat efektyviau nei netiesioginio mokymo metodas pagerina vaikų gebėjimą suprasti objektų jungimo į klases ryšius. Nustatytos netiesioginio ir modeliavimo mokymo metodų efektyvumo ir vaikų intelektinių gebėjimų sąsajos, tačiau šių metodų efektyvumas nesusijęs su vaiko gimimo eiliškumu šeimoje. Mergaičių pogrupyje nustatytas ryšys tarp abiejų metodų efektyvumo ir tėvo išsilavinimo.

ENThe operational intellect development theory of J. Piaget maintains that the cogitation of individual is defined by the structure of operations. On the seventh year of life, the development of two abilities – classification and series-making – is of extreme importance. The goal of this study is to identify the impact of teaching to the development of two cogitation abilities: classification and series-making. In order to determine which schooling method is more efficient, two schooling methods are compared: the indirect, and the modelling method. The study also analyses a relation of demographical factors – birth sequence and education of parents – with the efficiency of training. The experiment was carried out, where the operations of classification and series-making of the researched individuals were stimulated by the respective schooling method for four months, twice a week (in total, 30 sessions were held). The study included 85 researched individuals of 6-7 year age attending pre-school educational institutions of the cities of Vilnius and Kaunas. The modelling teaching method improves the changes of classification criterion, understanding the relations while connecting objects into classes during the multiplication classification and series-making, and it is also more efficient than the indirect teaching method for the ability of children to understand the relations while connecting objects into classes. In the sub-group of girls, the relation between the efficiency of both methods and the education of parents was established.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10673
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 24
Export: