The Role of cultural centres in enhancing national and ethnic culture in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of cultural centres in enhancing national and ethnic culture in Lithuania
Alternative Title:
Kultūros centrų vaidmuo sustiprinant tautinę ir etninę kulturą Lietuvoje
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2012, vol. 11, no. 3 (27), p. 155-166
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etninė kultūra; Kultūros centrai; Lietuvos kultūra; Tautinė ir etninė kultūra; Tautinė kultūra; Cultural centers; Cultural centres; Ethnic culture; Lithuanian culture; National and ethnic culture; National culture.
Keywords:
LT
Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Kultūros centrai; Lietuvos kultūra; Tautinė ir etninė kultūra; Tautinė kultūra.
EN
Cultural centers; Cultural centres; Lithuanian culture; National culture.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra nagrinėjamas kultūros centrų vaidmuo Lietuvoje gilinantis į šiuos probleminius klausimus: Kokie veiksniai lemia problemišką lietuvių tautinės ir etninės kultūros situaciją globalizacijos paveiktų procesų kontekste? Kokį vaidmenį kultūros centrai vaidina lietuvių tautinės ir etninės kultūros stiprinime? Teorinėje straipsnio dalyje analizuojama lietuvių nacionalinės ir etninės kultūros situacija, atskleidžiami jos ypatumai ir vertė. Aptariamas kultūros centrų kaip tradicinės lietuvių kultūros palaikytojų it puoselėtojų vaidmuo. Analizuojamas etninis regionų išskirtinumas, pagrindžiantis kultūros centrų veiklą, leidžiantis gilintis į jų funkcijas, veiklos sritis ir kryptis, taip pat nustatantis pagrindines kliūtis, trukdančias veiksmingai realizuoti veiklą. Empirinėje straipsnio dalyje pristatomi dviejų kokybinių tyrimų rezultatai, kurie leidžia konstatuoti, jog kultūros centrai Lietuvoje yra pagrindiniai lietuvių tautinės ir etninės kultūros stiprintojai ir puoselėtojai. [Iš leidinio]

ENThe objective of this paper aims to analyse the role of cultural centres in the context of globalization processes in Lithuania. The following research questions are discussed: what makes the state of Lithuanian national and ethnic culture problematic in the context of globalization? What role cultural centres play in the process off enhancing the national and ethnic culture in Lithuania? The situation of the Lithuanian national culture is discussed and the role of cultural centres in enhancing the traditional Lithuanian culture is analysed. Regional ethnicity is presented as a background for the activities of cultural centres, identifying their functions and activity fields, as well as main issues and obstacles. The empirical analysis of data allows stating that cultural centres in Lithuania remain the key agents promoting national and ethnic culture. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82457
Updated:
2020-03-26 06:31:44
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: