Kultūros centro reikšmė bendruomenei : Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro pavyzdys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros centro reikšmė bendruomenei: Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro pavyzdys
Alternative Title:
Importance of culture centre in community: the case of culture centre of Kazlu Ruda municipality
In the Journal:
Vagos. 2006, nr. 72 (25), p. 76-82
Keywords:
LT
Bendruomenė; Etninė kultūra; Funkcija; Kaimo Plėtra; Kultūra; Kultūriniai Poreikiai; Kultūros Politika; Kultūros centras; Laisvalaikis; Veikla; Vietos Bendruomenė.
EN
Activities; Community; Cultural Needs; Cultural Policy; Cultural center; Culture; Ethnic culture; Function; Leisure; Local Community; Rural Development.
Summary / Abstract:

LTKultūra - žmogaus išsivystymo parametrus atskleidžianti sfera. Žmogus nekultūrinėje terpėje neegzistuoja. Kultūra, kaip veiksminga socialinė jėga, visada buvo labai svarbi Konkrečiuose tyrimuose kultūros būklė dažniausiai fiksuojama per kūrybinę veiklą, tačiau gali būti tiriama ir bendruomeniškumo ugdymo, skatinimo ir raiškos aspektu. Visuomenės pažangos kriterijus - tai klausimas, kokia kultūra palankiau formuoja žmogaus, kaip biosocialinės būtybės, galimybes vystytis, realizuoti savo kūrybines, inovacines galias. Svarbiausią kultūros, kaip sintezuočiausio ir integraliausio reiškinio, kriterijaus lygmenį rodo biologinės ir sociokultūrinės programų ar pradų sąveika žmoguje. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti kultūros centrų reikšmę bendruomenei bei jos narių kultūrinei veiklai. Taip pat analizuojama, kaip kultūros centras įgyvendina savo funkcijas bei iškilusius uždavinius. [Iš leidinio]

ENCulture is the sphere that reveals the parameters of human evolution. Human being cannot exist in uncultured environment. Culture as the effective social power is always under the spotlight. Specific researches mostly fixate the cultural status through the creative activities; however, it may also be analysed in respect of education, promotion and expression of sociality. Culture includes every material and spiritual value created by particular activities of every personality or the social group. In world history there exist some peculiar codes revealing the ways and potencies of human existence in the society. Culture problems should be the priority sphere of the State, representing humanistic criteria, because it constructs the presumptions for personal self-expression, creation and perfection. There is a lack of miscellaneous cultural researches in Lithuania. Scientific idea has touched some fragments of Lithuanian cultural mosaic. Especially it is scant of more intense look at the cultural phenomena. Profound analysis of Culture Centres is not at the desire able level. A number of difficulties arises due to the problem of definition of cultural object. The valence of the cultural phenomena, the periods of topicality, effect and decline of cultural values of the past, the establishment of relativistic sense and the selection of humanitarian methods have caused the variety of definitions of „culture". This article aims to disclose the importance of Culture Centres to the community and cultural activities of its members through specific analysis how Culture Centre realizes its functions when implementing the established goals in the community. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47695
Updated:
2019-02-05 23:05:39
Metrics:
Views: 41
Export: