Žmogaus ir gyvūno figūrų vaizdavimo ir diferencijavimo ypatumai 3 - 6 metų vaikų piešiniuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus ir gyvūno figūrų vaizdavimo ir diferencijavimo ypatumai 3 - 6 metų vaikų piešiniuose
Alternative Title:
Portrayal and differentiation of human and animal figures in drawings by 3-6 year old children
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 4 (25), p. 183-188
Keywords:
LT
Žmogaus ir gyvūnų figūros; 3-6 metų vaikai; piešiniai; vaizdavimas.; žmogaus ir gyvūno figūros vaizdavimas 3-6 metų vaikų piešiniuose.
EN
Human and animal figures; portrayal; drawings; 3-6 year children; 3-6 year children.; human and animal figures in drawings by 3-6 old children.
Summary / Abstract:

LTSiekiant įvertinti žmogaus ir gyvūno figūrų vaizdavimo ypatumus 3-6 metų vaikų piešiniuose, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 168 lopšelio-darželio "Žiogelis" auklėtiniai. Diagnostiniu piešinio raidos instrumentu atskleista, kad jaunesni vaikai linkę gyvūno figūrai priskirti vertikalią žmogaus padėtį ir jų suvokiama gyvūno figūra turi daugiau žmogui būdingų bruožų. Vyresni vaikai dažniausiai taiko tradiciškai priimtą žmogaus ir gyvūno figūrų vaizdavimą. Vertinant piešinio raidą pagal tyrimo etapus, statistiškai reikšmingų skirtumų nepastebėta. Nustatyta, kad mergaitės savo piešiniuose dažniau vartoja abiems objektams būdingus bruožus. Jos tiksliau nei berniukai vaizdavo žmogaus vertikalią ir gyvūno horizontalią stovėjimo padėtį. Šešiamečių vaikų grupės piešiniuose buvo išlaikytos realios žmogaus ir gyvūno proporcijos, t. y. nė viena žmogaus figūra nebuvo mažesnė už gyvūno figūrą. Vadinasi, šios amžiaus grupės vaikai jau geba pajusti santykį tarp figūrų. [Iš leidinio]

ENScientific literature analysis (theoretical analysis) has revealed that a drawing is a reflection of a thing in the way a child understands it. A drawing develops with the periods of child's age. Those periods change in a certain order. To assess the peculiarities of portrayal and differentiation of human and animal figures in drawings by 3-6 year old children, a research was carried out; its participants were 168 pupils of the kindergarten "Žiogelis" ("Little grasshopper"). A diagnostic instrument of child drawings development was used. It was identified that younger children are inclined to draw a dog in a vertical human position (statistically relevant features revealed) and that a dog's figure has more human features. Older children usually portray a typical vertical position for a human being and horizontal for a dog. Considering development of a drawing itself according to research stages, no statistically significant features were found. However, it was noticed that girls use more real features for a dog and a human being. Additionally, girls more frequently than boys depicted both positions correctly (human being vertically and dog horizontally). It was also proved that the image of the animal drawn by the 3-6 year old girls is more precise than the one drawn by boys. In drawings of the group of 6 year old children, real proportions of a human and a dog were maintained, i.e. not a single figure of a human was smaller than those of dogs. Consequently, children of this age group are already capable of perceiving the proportion between figures. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22474
Updated:
2018-12-17 12:32:03
Metrics:
Views: 87    Downloads: 33
Export: