Socialinės struktūros tyrimo kryptys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės struktūros tyrimo kryptys
Alternative Title:
Research directions of the social structure
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2014, t. 25, Nr. 4, p. 239-246
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Socialinė struktūra; Socialinė atskirtis; Socialinė diferenciacija; Socialinė integracija; Socialinis institutas
EN
Social structure; Social exclusion; Social differentiation; Social integration; Social institute
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama iškelti kai kuriuos teorinius ir metodologinius socialinės struktūros tyrimo klausimus, atsakymai į kuriuos, mano nuomone, padėtų adekvačiau nagrinėti šiuolaikinės visuomenės sandarą, išryškinti socialinių procesų bei reiškinių raidos tendencijas. Manau, taikomasis socialinės struktūros tyrimo aspektas šiuolaikinėje visuomenėje yra ypač svarbus, kad išryškintomis tendencijomis galima būtų efektyviau remtis formuojant socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį. Pirmiausiai pateikiu socialinės struktūros sampratos variantą. Toliau akcentuoju socialinio laiko ir aplinkos (vietos) reikšmę, kaip esmines bet kokio socialinio tyrimo apibrėžties dedamąsias. Po to išskiriu pagrindinius veiksnius, lemiančius dabarties visuomenių socialinės struktūros raidą. Visų pirma tai revoliuciniai proveržiai mokslo ir technikos srityje, kurie, kaip bebūtų paradoksalu, didina socialinę atskirtį pasaulyje. Galiausiai apibūdinu pagrindines socialinės struktūros tyrimo kryptis, išskirdamas socialinį institucinį, socialinį demografinį, teritorinį, užimtumo ir socialinį klasinį lygmenis. [Iš leidinio]

ENArticle raises some theoretical and methodological research questions of the social structure. Answers to these questions, in my opinion, could contribute to adequate analysis of the standards of contemporary society and would highlight the importance of the trends of the development of social processes and events. In my opinion, the aspect of the applied social structure research in contemporary society is particularly important since these highlighted trends could be an effective instrument (measure) for developing the social policy and reducing social exclusion. In this article, firstly, I present the version of the conception of social structure. Secondly, I emphasize the significance of the social time and environment (location) as the essential components of the definition of any social research. Further, I distinguish the main factors, which determine the development of social structure of the contemporary societies. First of all, these factors are the revolutionary brake through in the sphere of science and technology, which paradoxically increase social exclusion in the world. Finally, I characterize the main trends of the research of social structure, allotting the social institutional, social demographic, territorial, employment and social class levels. [From the publication]

ISSN:
0235-7186, 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82361
Updated:
2020-02-08 20:17:52
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: