Istorijos mokytojų požiūris į dalykinių žaidimų taikymą istorijos pamokose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos mokytojų požiūris į dalykinių žaidimų taikymą istorijos pamokose
Alternative Title:
Teachers’ of history approach towards the application of subject-based games in history lessons
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 76, p. 89-94
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas istorijos mokytojų požiūris į dalykinių žaidimų taikymą istorijos pamokose, analizuojami ir apibendrinami mokinių ir mokytojų anketavimo duomenys istorijos mokymo ir mokymosi motyvacijos klausimais, aptariama dalykinių žaidimų taikymo istorijos pamokose galimybės ir tikslai. Mokinių noras mokytis istorijos daug priklauso nuo mokytojų kompetencijos—jų amžiaus tarpsnių psichologijos, istorijos dalyko išmanymo bei gebėjimo kūrybingai taikyti pamokose įvairius mokymo metodus, skatinančius mokinius veikti. Dalykinių žaidimų taikymas pamokose turi didelę įtaką skatinant mokinius mokytis istorijos, ugdant jų motyvaciją. Mokytojo gebėjimas taikyti dalykinius žaidimus istorijos pamokose yra lemiantis veiksnys mokinių motyvacijos ugdymui, todėl istorijos mokytojams reikia parengti metodinę medžiagą ir organizuoti šiais klausimais seminarų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorijos mokymosi motyvacija; Stimuliavimas; Dalykinis žaidimas; History subject games.

ENThe article examines teachers’ of history approach towards the application of subject-based games in history lessons, analyses and generalised the results of questionnaires completed by pupils and teachers on the issues of teaching history and motivation for learning, discusses possible ways and purposes of the application of subject-based games in history lessons. Pupils’ wish to learn history considerably depends on the competence of teachers — the psychology of their age periods, knowledge of history as a subject and ability to creatively apply various teaching methods which encourage pupils to act. Application of subject-based games in lessons has a very high impact on the encouraging pupils to learn history and the development of their motivation. The teacher’s ability to apply the subject-based games in history lessons is a deciding factor for the development of pupils’ motivation, therefore, it is necessary to develop methodical material for history teachers and arrange seminars on these issues.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8224
Updated:
2018-12-17 11:40:03
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: