Kolegijos studentų lūkesčiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijos studentų lūkesčiai
Alternative Title:
College students' expectations
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Išsilavinimas; Kolegija; Kolegijos studentai; Konkurencija; Lūkesčiai; Nuolatinės studijos; Profesinė veikla; Specialybė; Studentai; Žinios; College; College students; Competition; Education; Expectations; Full-time studies; Knowledge; Labor market; Professional activity; Specialty; Students.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Išsilavinimas; Kolegijos / Colleges; Konkurencija; Lūkesčiai; Nuolatinės studijos; Profesinė veikla; Specialybė; Studentai / Students; Žinios.
EN
College students; College; Competition; Expectations; Full-time studies; Knowledge; Professional activity; Specialty.
Summary / Abstract:

LTKonkurencija skatina aukštojo mokslo institucijas labiau rūpintis rengiamų specialistų lygiu, rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Aukštosios mokyklos siekia, kad jų absolventai taptų aktyvūs darbo rinkos dalyviai. Absolvento konkurencingumą darbo rinkoje lemia žinios, intelektas, pasirengimas valdyti modernias technologijas. Straipsnio tikslas - išanalizuoti kolegijos nuolatinių studijų trečio kurso studentų nuomonę apie pasirengimą įsidarbinti baigus studijas ir tai lemiančius veiksnius. Straipsnis parengtas kolegijos nuolatinių studijų trečio kurso studentų nuomonės tyrimo pagrindu. Straipsnyje lyginama dirbančių ir nedirbančių nuolatinių studijų trečio kurso studentų nuomonė apie integraciją į darbo rinką, pateikiamas studentų požiūris į pasirengimą dirbti pagal specialybę, ryšys tarp studentų užimtumo ir jų nuomonės dėl įsidarbinimo galimybių ir jas lemiančių veiksnių. Darbe atskleidžiama palankesnė jau dirbančių nuolatinių studijų studentų nuomonė apie sėkmingos integracijos į darbo rinką galimybes, pasirengimą profesinei veiklai, geresnis pasirinktų studijų programų vertinimas. [Iš leidinio]

ENCompetition between higher education institutions encourages them to care for the level of specialists that they train, encourages them to train highly qualified specialists. High schools strive for their graduates to become active participants in the labour market. Graduate’s competitiveness in the labour market is determined by knowledge, intelligence and readiness to use modern technology. Purpose of the article - to analyze continuing education third-year students’ opinion on their suitability for employment after graduation and it‘s determinants. The article is prepared on basis of study that was made about opinion of college continuing education third-year students. The article compares the employed and unemployed continuing education third-year students’ opinion about their integration into the labour market, gives students’ attitude about their readiness to practice their profession, and also gives relationship between students’ employment and their views on employment and its determinants. The study highlights the more positive opinion of already working continuing education students on the successful integration into the labour market opportunities, their readiness for professional activities and better assessment of chosen study programs. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82179
Updated:
2020-07-28 20:31:12
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: