Reprezentatyviausių XIII-XIV a. Kernavės odinių dirbinių rekonstrukcijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Reprezentatyviausių XIII-XIV a. Kernavės odinių dirbinių rekonstrukcijos
Alternative Title:
Reconstruction of the most representative Kernavė leather articles of the 13-14th centuries
Keywords:
LT
Adatinė; Apavas; Kernavė; Kernavė, radiniai; Odiniai dirbiniai; Peilio makštys; Rekonstrukcija; XIII-XIV a..
EN
13-14 cent.; Kernavė; Kernavė, finds; Knife scabbard; Leather articles; Leather goods; Needle-case; Reconstruction; Shoes.
Summary / Abstract:

LTKernavės archeologinis kompleksas reikšmingas ne tik Lietuvos eksperimentinės archeologijos, senųjų amatų ir archajinio gyvenimo būdo rekonstrukcijos istorijai. Šioje teritorijoje aptiktų archeologinių odinių radinių (pirmiausia - avalynės) rekonstrukcijos tapo seniausiais atkurtais odinio viduramžių miesto gyventojų apavo pavyzdžiais Lietuvoje. Straipsnyje supažindinama su šiuo metu plačiausiai žinomais, geriausiai ištirtais ir patikimiausiai rekonstruotais odinių radinių iš Kernavės archeologinio komplekso pavyzdžiais. Šie radiniai iš viduramžių Kernavės bei Kernavės-Kriveikiškio kapinyno buvo ištirti ir restauruoti Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro bei Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos darbuotojų. Restauratorių Laimos Vedrickienės, Sandros Garšvienės, Vasarės Ratkevičienės ir Arūno Puškoriaus darbo rezultatas - ne tik sugrąžinta autentiškai išvaizdai artima dirbinių forma: jie tapo patraukliais muziejaus eksponatais (Atrastoji Kernavė, 2017: 188-195). Restauravimo proceso metu sukaupti ir kiti objektams pažinti bei rekonstrukcijoms pagaminti svarbūs duomenys: informacija apie gyvūno odos rūšį, įvairių dirbinį sudarančių detalių storį, išdirbimo būdą, konstrukcijos ir dekoro ypatumus. Ši informacija pateko į įvairius mokslinius darbus, didžioji jos tyrimų dalis publikuota (Vėlius, 1998: 45; 12 pav.; Puš- korius, 2000; Vaičiūnienė, Grigonienė, 2001:9-11; Puškorius, 2004:109-116). [Iš leidinio]

ENKernavė archaeological complex is significant not only for the history of Lithuanian experimental archeology, ancient crafts and archaic lifestyle. The reconstruction of archeological finds (first of all footwear) discovered in this area became the oldest restored samples of leather footwear of medieval city residents in Lithuania. The article presents the most well-known, best-researched and most reliable reconstructed samples of leather finds from Kernavė archaeological complex. These finds from the medieval Kernavė and Kernavė-Kriveikiškis repository were investigated and restored by P. Gudynas Restoration Center at the Lithuanian Art Museum and the employees of Directorate of State Kernavė Cultural Reserve. The result of the work of restorers Laima Vedrickienė, Sandra Garšvienė, Vasarė Ratkevičienė and Arūnas Puškorius is not only recovered shape of articles close to authentic appearance: they became attractive exhibits of the museum (Discovered Kernavė, 2017:188-195). During the restoration process, other important data were accumulated for the knowledge and reconstruction of objects: information on the nature of the animal’s skin, the thickness of the various parts of the article, the method of processing, the peculiarities of the structure and decoration. This information was included in various scientific papers, and a large part of its research was published (Vėlius, 1998: 45; 12 pav.; Puškorius, 2000; Vaičiūnienė, Grigonienė, 2001: 9-11; Puškorius, 2004:109-116). [From the publication]

ISBN:
9789955ЗЗ7270
ISSN:
9789955336846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81989
Updated:
2020-04-18 07:38:24
Metrics:
Views: 73
Export: