Mokyklos kaitos empirinė išraiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos kaitos empirinė išraiška
Alternative Title:
Empirical aspect of changing of school
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 78, p. 60-67
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTKaita — vienas iš esminių postmodernios visuomenės bruožų. Tai sisteminės reformos, kurioms būdingas nuolatinis, nesibaigiantis tobulinimas. Siekiant sėkmingai įgyvendinti švietimo reformą, svarbu realizuoti sisteminį požiūrį, t. y. aprėpti visus švietimo sistemos elementus, įgyvendinti tikslus, atnaujinti ugdymo turinį ir formas. Kaita- tai aukštesnio lygmens mokyklos kūrimas. Suprantama, tokioms permainoms būdinga savita raiška. Profesinė mokykla kaip ugdymo įstaiga privalo užtikrinti mokymosi ir darbo vietos funkcionavimo dermę. Tik ta mokykla yra išoriškai adaptuota švietimo reformos dalyvė, kurioje aiškiai išreikšti besimokančios organizacijos požymiai. Vadinasi, fiksuojant besimokančios organizacijos požymius bei veiklos intensyvumą, galima ištirti mokyklos dalyvavimą švietimo reformoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokyklos kaita; Sisteminis požiūris; Mokykla kaip besimokanti organizacija; School shift; Systems approach; School as a learning organisation.

ENChanging is one of the central features of the post-modern society. Changing is represented by systemic reforms that are subject to continuous and unceasing improvement. In order to successfully implement the educational reform, it is essential to put into practice a systemic approach, i.e. to encompass all the elements of the education system, implement the goals, and revise the content and forms of education. Changing is the creation of a higher level of school. Such changes are evidently subject to specific expression. Vocational school as an educational establishment must ensure the harmony between learning and jobs. The school is an externally adapted participant of the reform provided that it has distinct qualities of the changing organisation. Therefore, the participation of a school in the reform may be analysed by identifying the qualities of a learning organization and intensity of its activities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8182
Updated:
2018-12-17 11:40:00
Metrics:
Views: 33    Downloads: 8
Export: