Veiksniai, veikiantys pedagogų požiūrį į neįgaliųjų ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksniai, veikiantys pedagogų požiūrį į neįgaliųjų ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Factors Influencing Pedagogue Attitude to Educating the Disabled at General Education Schools
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 56, p. 189-195
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Pedagogai / Pedagogues; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje parodoma, jog pedagogų požiūris į neįgaliųjų integraciją nėra pakankamai palankus nepriklausomai nuo respondentų amžiaus ar lyties, profesinio pasirengimo ar įgytos kvalifikacijos, darbo mokykloje stažo ar dabartinės jų darbovietės, turimo darbo su neįgaliais asmenimis patirties. Drauge akcentuojama, kad tokią situaciją galėjo sąlygoti pedagoginiame darbe kylančios problemos, nepakankamas pasirengimas darbui su neįgaliaisiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neįgalūs ugdytiniai; Bendrojo lavinimo mokyklos; Pedagogai; Handicapped children; Comprehensive school; Teacher.

ENThe article shows that pedagogue attitude to the disabled integration is insufficiently favourable irrespective of respondent age or sex, professional education or acquired qualifications, the years in service at school or their current workplace, and experience of working with the disabled. At the same time the article stresses that this situation may have been caused by problems in pedagogical activities, and insufficient preparation to work with the disabled.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8171
Updated:
2018-12-20 22:55:20
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: