Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdinių ypatumai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdinių ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of historical images of children with special needs
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 56, p. 158-162
Keywords:
LT
Kelmė; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Mažeikiai; Skaudvilė; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Žagarė; Lietuva (Lithuania); Mokslinis ugdymas / Scientific education; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTIstorijos vaizdiniai – viena svarbiausių dalių, sudarančių istorijos žinias. Jais remiantis, formuojamos istorinės sąvokos. Daliai specialiųjų poreikių mokinių dėl jų mąstymo ypatumų istorijos mokymasis ir baigiasi vaizdinių lygmeniu, nepereinant į sąvokinį mąstymą. Tirti trys istorijos vaizdiniai: „pirmųjų žmonių Lietuvos teritorijoje“, „Saulės mūšio“ bei „Vilniaus įkūrimo“. Tyrimas atliktas 1995, 1997 ir 2001 m. Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių, Žagarės, Kelmės, Mažeikių ir Skaudvilės specialiosiose mokyklose. Buvo naudojami individualaus pokalbio, duomenų fiksavimo, lyginamosios analizės ir sisteminimo metodai. Gauti rezultatai leido palyginti mokinių vaizdinius su sudarytais tų vaizdinių modeliais, nustatyti tirtų istorijos vaizdinių ypatumus, atlikti kiekybinę ir kokybinę analizę, padaryti kai kurias išvadas ir apibendrinimus. Padarytos išvados, jog daugiau nei pusė tirtų mokinių yra susidarę pakankamai teisingus vaizdinius. Geriausiai suformuotas „Vilniaus įkūrimo“ vaizdinys. Legendos, pateiktos literatūrine forma, palieka ryškesnį pėdsaką mokinių sąmonėje. Specialiųjų poreikių mokiniams gana sunku susidaryti kai kuriuos istorinius vaizdinius, ypač tuos, kurie remiasi chronologija. Mokinių vaizdiniai, susidarę tos pačios konkrečios medžiagos pagrindu turi individualių skirtumų. Tai susiję su išskirtiniu suvokimo pobūdžiu. Tačiau dauguma nežymiai sutrikusio intelekto vaikų gali suvokti specialiosios mokyklos istorijos programoje numatytą medžiagą. Mokinių istorijos vaizdiniai, nors ir nevisiškai tikslūs, pakankami suprasti svarbiausius Lietuvos istorijos momentus.Reikšminiai žodžiai: Istorijos vaizdinys; Istorijos specialioji didaktika; Istorijos specialioji programa; Specialiųjų poreikių mokiniai.

ENThe problem has been insufficiently analysed in special didactics of history. Historical images are important because they are the basis of formation of historical concepts. The depth and comprehensiveness of historical concepts and the analysis of historical phenomena are determined by the kind of images formed. Besides, thinking peculiarities make it possible for the majority of children with special needs (SN) to only learn history at the image level, without transition to conceptual thinking. Some 163 pupils from special schools of Klaipėda, Vilnius, Šiauliai, Žagarė, Kelmė, Mažeikiai and Skaudvilė took part in the research in 1995, 1997 and 2001. We examined what kind of images the pupils had with regard to the first people who lived in the territory of Lithuania, the battle of Saulė and the establishment of Vilnius. Quantitative and qualitative analysis of the obtained data clearly demonstrated that more than half of the students had acquired adequate images. The best-acquired image was of the founding of Vilnius and the worst was to describe the battle of Saulė. The article presents examples of the students’ images, the most frequent mistakes and inaccuracies. The paper also contains conclusions and generalisations. The major conclusion is that the majority of SN can perceive the material in the special history programme. This denies an opinion that these students are not able to master history course under the special study programme. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8166
Updated:
2018-12-20 22:55:20
Metrics:
Views: 39    Downloads: 1
Export: