Pradinių klasių mokinių metaforinio mąstymo raiškos ypatumai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių metaforinio mąstymo raiškos ypatumai
Alternative Title:
The Peculiarities of Metaphorical Thinking of Primary School Pupils
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 56, p. 152-157
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTAtliktų tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad patarlės, kaip viena iš metaforinio mąstymo raiškos formų, gali būti tinkama priemonė pradinių klasių moksleivių metaforiniam mąstymui diagnozuoti ir lavinti. Kokybinė patarlių interpretacijų analizė rodo, kad skiriasi antrokų ir ketvirtokų metaforinio mąstymo išsivystymo lygis. Dauguma antrokų, aiškindami patarles, negali atitrūkti nuo konkretaus jų turinio ir jas abstrakčiai apibendrinti. Interpretuodami patarles, jie dažnai remiasi konkrečiu patyrimu arba nurodo į jiems gerai žinomą veiklą. Ketvirtokai geba nuosekliau ir vaizdžiau dėstyti savo mintis, argumentuoti originaliais pavyzdžiais ir situacijomis, konstruoti naujas patarlių prasmes. Nustatyta, kad viena iš priežasčių, apsunkinančių mokinių interpretuotų patarlių perkeltinės prasmės supratimą, yra patarlės su neaiškia atskirų žodžių ar viso posakio semantika. Jų I–IV klasių mokymo priemonėse yra pakankamai daug.Reikšminiai žodžiai: Metaforinis mąstymas; Metaforos; Patarlės; Pradinių klasių mokiniai.

ENThe article deals with the following problematic educational issues: (1) what are the abilities of the primary school pupils to perceive the contents of proverbs; (2) how can proverbs be used for the identification and development of the level of metaphorical thinking, simultaneously speeding up a child’s cognitive activities. The research results enable us to state that proverbs can be a successful tool for the diagnosis and development of the metaphorical thinking of primary school pupils, applying the task, work methods, and ways corresponding to the concrete stage of cognitive development.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8165
Updated:
2018-12-20 22:55:20
Metrics:
Views: 54    Downloads: 8
Export: