Patarlių ir mįslių edukacinio konteksto rekonstrukcijos ugdant vaikų metaforinį mąstymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patarlių ir mįslių edukacinio konteksto rekonstrukcijos ugdant vaikų metaforinį mąstymą
Alternative Title:
Educational context's reconstructions of proverbs while educating children's metaphorical thinking
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 22, p. 80-85. Pradinė mokykla: ugdymo turinys ir socialinė integracija
Keywords:
LT
Metaforinis mąstymas; Mįslė; Palyginimas; Patarlė; Pradinis ugdymas.
EN
Comparing; Metaphorical thinking; Primary education; Proverb; Riddle.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos patarlių ir mįslių edukacinio konteksto rekonstrukcijos ir atliekama vaikų, besimokančių pradinės mokyklos antroje klasėje, metaforinio mąstymo diagnostika. Taikomi metaforiniai tekstai, parengti pagal patarlių ir mįslių situacinį prasmingumą. Šiuo pagrindu nustatoma vaikų metaforinio mąstymo raiška. Sudarant patarlių ir mįslių metaforinius tekstus išsiaiškinami jų panašumai ir skirtumai bei nustatomi metaforinio teksto supratimo lygiai. Šiuo pagrindu nagrinėjami ir kiti vaikų metaforinio mąstymo parametrai: atskirų rūšių patarlių ir mįslių teksto supratimas, analizė, interpretacijos, kūrybinių vaikų darbų rekonstrukciniai modeliai. Nustatomas jų edukacinis reikšmingumas ir konstruojami efektyvūs mokymo(si) modeliai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses proverbs and riddles education context's reconstructions accomplish primary school second grade children, metaphorical thinking diagnosing. Employed metaphorical texts that are prepared in case of proverbs and riddles situation signification. In this case we tried to reveal the children level of understanding the metaphorical content. Designed proverbs and riddles metaphorical text it was necessary to finding out their similarities and differences, and make metaphorical texts understanding levels. Some aspects of such text as different proverbs and riddles text understanding, its analysing, interpretation way and didactic models are also discussed in this article. Evaluated the educational importance and designed effective proverbs and riddles educational models. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Pradinių klasių mokinių metaforinio mąstymo raiškos ypatumai / Daiva Malinauskienė. Pedagogika. 2002, 56, p. 152-157.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46834
Updated:
2019-01-08 19:43:12
Metrics:
Views: 4
Export: