Neuniversitetinių studijų programos: studentų ir socialinių partnerių požiūriai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neuniversitetinių studijų programos: studentų ir socialinių partnerių požiūriai
Alternative Title:
Attitudes of students of non-university study programmes and social partners
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 56, p. 86-95
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Profesinis rengimas / Vocational training; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTĮgyvendinant neuniversitetinio aukštojo mokslo reformą, tenka spręsti nemaža sudėtingų problemų, tarp kurių paminėtinas naujų, aukštojo mokslo reikalavimus atitinkančių, studijų programų rengimas. Neuniversitetinė studijų programa detalizuoja, išskleidžia, apibrėžia ir numato tai, kuo konkreti mokymo įstaiga, remdamasi savo patirtimi, specifika, turimomis teorinėmis ir praktinėmis inovacijomis, sociokultūriniais, ekonominiais pokyčiais, laiko tikslinga pildyti konkrečios profesijos mokymo standartą. Reformuojant neuniversitetinių studijų programas, būtina atsižvelgti į daugelį veiksnių ir reikalavimų, tarp jų ir į studijuojančiųjų bei socialinių partnerių požiūrius į profesines kvalifikacijas, veiklos sritis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studijų programos; Profesinis rengimas; Standartas; Profesinė kvalifikacija; Ugdymo turinys; Study program; Vocational training; Standard; Professional qualifications; Content of vocational training.

ENIn implementing the non-university higher education reform, quite a number of complex problems have to be solved, including the development of new study programmes corresponding to the requirements of higher education. A non-university study programme details, develops, defines and foresees things which may be integrated by a specific education institution, if it deems necessary, on the basis of its experience, particularities, existing theoretical and practical innovations, socio-cultural and economic changes into the teaching standard of a concrete profession. In reforming non-university study programmes, it is essential to take into consideration many factors and requirements, including students’ and social partners’ attitudes to professional qualifications and activity areas.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8155
Updated:
2018-12-17 10:59:09
Metrics:
Views: 14
Export: