Visuomenės dalyvavimo samprata baziniuose pirmojo Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio sveikatos politikos dokumentuose (1991-2002)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės dalyvavimo samprata baziniuose pirmojo Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio sveikatos politikos dokumentuose (1991-2002)
Alternative Title:
Concept of public participation in key health policy documents of the first decade of Lithuania’s independence (1991-2002)
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 73-84
Keywords:
LT
Sveikatos politika; Sveikatos politikos dokumentai; Sveikatos sistema; Visuomenės dalyvavimas.
EN
Health policy documents; Health policy; Health system; Public participation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis mokslinės literatūros apžvalga bei dokumentų analize nagrinėjama, kokia visuomenės dalyvavimo su sveikata susijusių sprendimų priėmime samprata buvo formuluojama pagrindiniuose sveikatos politikos dokumentuose pirmąjį dešimtmetį po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. Straipsnyje analizuojama 16 sveikatos politikos dokumentų: Nacionalinė sveikatos koncepcija (1991), Lietuvos sveikatos programa (1998) ir 1994–2002 m. priimti sveikatos sistemą reglamentavę įstatymai, kuriuose kalbama apie visuomenės dalyvavimą. Daromos išvados, jog nors visuomenės dalyvavimo svarba pagrindiniuose sveikatos politikos dokumentuose buvo pabrėžiama, tačiau galimybės, kaip visuomenė konkrečiai galėtų įsitraukti į su sveikatos priežiūra susijusių sprendimų priėmimą ir ypač į sveikatos politikos procesus, daugumoje dokumentų nebuvo aiškiai apibrėžtos. Daugelyje nacionalinės svarbos sveikatos politikos dokumentų visuomenė matoma kaip poveikio objektas, dominuoja dalyvavimo kaip pacientų įsitraukimo priimant savo sveikatai svarbius sprendimus samprata. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the concept of public participation in key national health policy documents that were adopted during the first decade of Lithuania’s Independence (1991–2004). Seventeen health policy documents are analyzed: National Health Conception (1991), Lithuanian Health Program (1998) and major health system related laws that defined public participation. It is concluded that although the importance of public participation in key health policies has been highlighted, the possibilities for public involvement in health policy or health and healthcare decision-making in most of these documents were not clearly defined. Public participation is often seen not as involvement of the public in the processes of shaping or implementing health policies, but as participation of patients in their healthcare through granting them certain rights to make personally significant decisions. The public is also often treated as the object in health or healthcare-related decision-making. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.18.3.24724
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81140
Updated:
2019-12-19 17:46:39
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: