Pacientų dalyvavimo sveikatos apsaugos sistemoje įvertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pacientų dalyvavimo sveikatos apsaugos sistemoje įvertinimas
Alternative Title:
Evaluation of patient's participations in health care system
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2008, Nr. 3 (42), p. 15-24
Keywords:
LT
Pacientas; Pacientų lūkesčiai; Paslaugų kokybė; Sveikatos paslaugų; Sveikatos priežiūra.
EN
Expectation; Health care; Patient; Patient expectations; Quality of services.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti pacientų dalyvavimo sveikatos apsaugos sistemoje lygį Lietuvoje ir palyginti gyventojų ir gydytojų atsakymus. 2007 m. lapkričio 23 d. - gruodžio 3 d. buvo atlikta 1 019 Lietuvos gyventojų ir 300 gydytojų apklausa apie pacientų dalyvavimą sveikatos priežiūros procese. Vykdyta atsitiktinė maršrutinė (pagal gimtadienio taisyklę) gyventojų atranka, atliktas asmeninis interviu respondento namuose ir atsitiktinė gydytojų atranka atsitiktinai atrinktose sveikatos priežiūros įstaigose. Rezultatai atspindi 15-74 m. Lietuvos gyventojų nuomonę pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, gyvenvietės tipą. Nors gyventojai iki šiol gana skeptiškai vertina savo galimybes dalyvauti sveikatos priežiūros procese, jiems dalyvauti yra sudarytos teisinės sąlygos. Daugiau nei pusė pacientų patenkinti informuotumu apie paslaugas, pagalbos prieinamumu ir kokybe sveikatos priežiūros įstaigose. Pacientų teisių žinojimo lygmuo yra gana žemas, bet atskirų teisių žinomumo atžvilgiu nevienodas. Nors tik kas penktas gyventojas mano, kad gerai žino savo teises, tačiau atskiras teises, pvz., teisę į kokybišką priežiūrą, sveikatos priežiūros prieinamumą, teisę pasirinkti mediką ir įstaigą, teisę skųstis, pacientai žino gana gerai, o mažiausiai žino apie teisę pasirinkti dalyvauti mokymo ir biomedicinių tyrimų procese, teisę nežinoti apie savo sveikatos būklę ir teisę rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas bei atsisakyti gydymo. Teisę į žalos atlyginimą ir informacijos konfidencialumą, teisę į informaciją žino daugiau nei kas antras gyventojas. Gyventojų pasitikėjimas gydytojais ir gydymo įstaigomis yra statistiškai patikimai didesnis nei pasitikėjimas visa sveikatos sistema. Gydytojai gerokai kritiškiau vertina sveikatos sistemą ir savo klaidas nei gyventojai. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study is to evaluate patient's participation level in health care system in Lithuania and to campare the anwers among population and doctors. Methods: Representative survey of 1019 inhabitants and 300 physicians was made in 2007 November 23 – December 3. Random selection by rule of birthday of population and random saple of doctors in random health care institutions was made. An interview according to the questionnaire was performed. Results reflect the opinion of 15–74 years old Lithuanian inhabitants by gender, age, education, accommodation. Even though the population is quite skeptical in their possibilities to participate in decision making, patient's participation in health care process is increasing: more than a half of respondents are satisfied with information about health care services, accessibility and quality of provision. Level of patient's rights is still low, but not unequal: only every fifth patient knows well his rights, but a few rights are known much better than others. Right to the quality of the servines and access, right to choose the doctor, nurse and health care institution, right to complain know more than seven out of ten respondents. The least known rights are: right to choose to participate in teaching and research process, to be in ignorance of their health situation, right to choose the method of diagnostics and treatment, right to refuse the treatment. Every second respondent knows the right to information, confidentiality, and right to the damage reimbursement. Reliance in doctors and health care institutions is much higher than confidence in health care system. Physicians are much more critical of health care system than population. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39601
Updated:
2016-12-26 16:36:25
Metrics:
Views: 14
Export: