Pradinių klasių moksleivių pažintiniai interesai informacinės visuomenės sąlygomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių moksleivių pažintiniai interesai informacinės visuomenės sąlygomis
Alternative Title:
Primary school learners’ cognitive interests under the conditions of information society
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 67, p. 98-103
Keywords:
LT
Pradinis ugdymas / Primary education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTMoksleivių pažintinių interesų problema visais laikais buvo aktuali ir tyrinėjama. Tačiau mažiau analizuotas moksleivių pažintinių interesų ryšys su socialine aplinka, visuomene. Šiandien gyvename visuomenėje, kurioje gausu informacijos. Informacija formuoja požiūrį į įvairius gyvenimo klausimus. Todėl virsmas iš industrinės visuomenės į informacinę skatina iš esmės keisti švietimo sistemą, ruošti moksleivius gyventi informacijos amžiuje, tenkinant jų interesus ir poreikius. Šiandien jau pradinių klasių moksleiviai žino, jog informacijos ištekliai yra žinios, o sėkmė priklauso nuo sugebėjimo jomis pasinaudoti plėtojant savo kūrybines galias. Moksleiviai siekia aktyviai kontaktuoti ir sąveikauti su aplinka: žmonėmis, daiktais, reiškiniais. Todėl aktualu žinoti, kiek informacinė visuomenė įtakoja pradinių klasių moksleivių pažintinius interesus, kokie yra jų prioritetai renkantis informacines technologijas, kokiomis informacinėmis priemonėmis naudojasi ieškodami medžiagos apie juos dominančius dalykus. Šie klausimai aptariami straipsnyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pradinių klasių moksleiviai; Visuomenė; Pažintiniai interesai; Informacijos technologija; Primary school pupils; Society; Kognitive interests; Informational technologies.

ENThe issue of the pupils’ cognitive interest has been always relevant and researched. However, the linkage of pupil’s cognitive interests with their social environment and society has been analysed to a lesser extent. The today’s society is exposed to plenty of information. Information builds up the attitude towards a variety of issues. Therefore, the industrial society’s transformation into the information society encourages making radical changes in the educational system and preparing pupils to live in the age of information by satisfying their interests and needs. Today, even pupils of primary schools know that information resources represent knowledge and one’s success depends on the ability to exploit them in developing one’s creative capacities. Pupils seek to actively contact and interact with their environment - people, things and phenomena. Therefore, it is important to know to what extent the information society influences the primary school pupils’ cognitive interests, what their priorities in choosing information technologies are and what information means they use in searching information about the issues of interest. These issues are discussed in the article.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8077
Updated:
2018-12-17 11:09:51
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: