"Baltų korta" Kanados ir Sovietų Sąjungos santykiuose 1957-1963 m

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Baltų korta" Kanados ir Sovietų Sąjungos santykiuose 1957-1963 m
Alternative Title:
"Baltic Card” in the Relations Between Canada and the Soviet Union in 1957-1963
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2006, 2005/1, p. 101-114
Keywords:
LT
Diplomatija / Diplomacy; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išryškinti Johno Diefenbakerio, 1957–1963 m. buvusio Kanados ministru pirmininku, bendradarbiavimo su etninėmis grupėmis rezultatus bei atskleisti politiko požiūrį į Kanados etnines grupes bei jų siekiamus tikslus. Konservatorių partijos lyderio J. Diefenbakerio tapimas premjeru, nutraukęs 22 metus trukusį liberalų dominavimą Kanados politiniame gyvenime, pradėjo naują Sovietų Sąjungos ir Kanados santykių erą. J. Diefenbakerio antikomunistinio pobūdžio kalba, pasakyta Jungtinėse Tautose 1960 m., buvo vienas didžiausių įžeidimų Nikitai Chruščiovui, atvirai išreikštų tarptautinėje bendrijoje. Visuotinis Kanados etninių grupių tikėjimas premjeru netiesiogiai sutvirtino artėjantį Sovietų Sąjungos žlugimo jausmą. Nors J. Diefenbakerį Kanados istorikai vertino pakankamai kontraversiškai, visgi neabejotina, kad tai politikas, ženkliai parėmęs Kanados lietuvių siekį pagarsinti okupuotos Lietuvos bylą tarptautinėje plotmėje.Reikšminiai žodžiai: Išeivija; Šaltasis karas; Etninės mažumos; Antikomunizmas; Diplomatinės atstovybės; Lietuvos laisvinimas.

ENThe article aims to highlight the results of the cooperation of John Diefenbaker, Prime Minister of Canada (1957-1963), with Canadian ethnic groups and to reveal his attitude towards them and their aims. John Diefenbaker, leader of the Conservative Party, became the Prime Minister of Canada and ended a 22-year era of liberals in the political life of Canada. It was the start of totally new relations between the Soviet Union and Canada. The anticommunist speech delivered by John Diefenbaker in the United Nations in 1960 was a terrible public insult to Nikita Krushchev in the face of the international community. The feeling of a close collapse of the Soviet Union was fostered by a universal feeling of trust of Canadian ethnic groups to the Prime Minister. Although Canadian historians express controversial opinions about John Diefenbaker, there is no doubt that this politician strongly supported Lithuanians in Canada in their aspiration to promote the case of the occupation of Lithuania on the international scene.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Nepriklausomų valstybių reliktas: Pabaltijo kraštų garbės konsulai Kanadoje XX a. 8-9 dešimtmečiuose / Giedrius Janauskas. Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 / sudarytojos Daiva Dapkutė ir Asta Petraitytė. Vilnius: Versus aureus, 2007. P. 135-155.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8063
Updated:
2018-12-17 11:39:59
Metrics:
Views: 31    Downloads: 20
Export: