Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichoanalizės fenomeno interpretacijos
Alternative Title:
Interpretations of the phenomenon of psychoanalysis
Editors:
  • Andrijauskas, Antanas, sudarymas [com]
  • Rubavičius, Vytautas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Meno rinkos agentūra : 2016.
Pages:
591 p
Series:
Neklasikinė ir XX a. filosofija; kn. 6
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė. Psichoanalizės aktualumas — Trys psichoanalitinės teorijos nuo metafizikos į metapsichologiją virsmai: Freudas, Jungas, Lacanas / Antanas Andrijauskas — Psichoanalizė ir filosofijos pabaiga / Tomas Sodeika — Akis į akį su gamtos demonais – psichoanalitinės pasaulėžiūros prielaidos / Stasys Mostauskis — Sielos polėkiai ir nuopuoliai: keletas paralelių tarp Platono ir Freudo / Naglis Kardelis — Freudas / G. Baschelard’as: vaizduotės raktai / Algirdas Gaižutis — Analitinės psichologijos idėjų raida: kompleksai ir archetipai / Stanislovas Juknevičius — Jacque’o Lacano struktūrinė psichoanalizė: individo tapatumas / Bronislovas Kuzmickas — Egzistencializmo refleksija Jacques’o Lacano „veidrodžio stadijos“ koncepcijoje / Rasius Marselis — Maxo Schelerio žinojimo sociologijos pirmtakai: Sigmundas Freudas / Aivaras Stepukonis — Tarp Theosis ir Psychosis: indų misticizmas psichoanalitinėje paradigmoje / Audrius Beinorius — Kultūrų paveikos ir/ar sąveikos: psichoterapijos ir psichoanalizės sklaida kinijoje / Loreta Poškaitė — Psichoanalitinės teorijos kelias į rytus: kūdikystės tradicinėje indų šeimoje analizė / Karolina Levanaitė — Psichiniai sutrikimai klasikinės Ajurvedos mokyme: unmädos, apasmāros ir alkoholio sukeltų psichikos sutrikimų atvejai / Živilė Adulčikaitė — Deivės Durgos mitologinių vaidmenų analizė Jungo archetipų teorijos perspektyvoje / Aistė Klišytė — Psichiatrija šeimos konsultacijai / Algis Mickūnas — Pofroidistinė terapija mokslo filosofijai / Evaldas Juozelis — Psichoterapiniai Arvydo Šliogerio būties fenomenologijos aspektai / Tomas V. Kajokas — Meno terapijos metodų taikymas vidaus ligų klinikoje / Egidijus Kazimieras Staigys — Foucault, Deleuze’o ir Guattari psichoanalizės kritika: vaisto ieškojimas ir gydanti paieška / Gilija Žukauskienė —Psichoanalizės fenomeno interpretacijos pedagogikoje: germaniškoji patirtis / Arvydas Liepuonius — Freudo ir Jungo psichoanalitinė meno kūrinio interpretacija / Vaida Asakavičiūtė — Psichoanalizė ir anatomijos teatras / Salomėja Jastrumskytė — Jungo meno filosofija: kūryba kolektyvinės pasąmonės labirintuose / Oresta Katakinienė — Psichoanalizė, skausmas ir kūryba / Eglė Dean — Autoriaus ir teksto santykis: Kierkegaardo kūryba psichoanalitiniu žvilgsniu / Agnieška Juzefovič — Kalbos archajinio paveldo iškrovos lietuvių poezijoje / Vilija Janušauskienė — Dalios Urnevičiūtės romano „Leona“ analizė: prasmės, atsiveriančios kultūrinės psichoanalizės kontekste / Rima Pociūtė — C. Castoriadžio marksizmo kritika ir psichoanalitinė politinė filosofija / Gintautas Mažeikis — Erichas Frommas apie ideologizuotą sąmonę / Leonarda Jekentaitė — Mirties instinktas ir būtis myriop kūrybos visuomenėje / Tomas Kačerauskas — Variacija habitus, eroso-mnemosines, tanato pasąmonės sintezių tema / Jolita Januškevičiūtė — Pasąmonė kaip ideologinių įvaizdžių mediją / Kęstutis Šapoka — Rytietiškos meditacijos psichologija / Carl Gustav Jung — Summaries — Apie autorius — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Psichoanalizė / Psychoanalysis.
Summary / Abstract:

LTKnyga yra šeštoji LKTI „Neklasikinės ir XX a. filosofijos“ probleminės grupės inicijuoto tęstinio projekto „XX a. humanistikos kryptys“ dalis. Ji tęsia įtakingiausioms XX a. humanistikos kryptims skirtų leidinių serijų. Knyga skirta sudėtingam XX a. kultūros reiškiniui psichoanalizei, kurios žymiausi atstovai S. Freudas, C. G. Jungas turėjo didžiulį poveikį kultūrai. Šiandien psichoanalizė yra viena įtakingiausių dabartinės humanistikos tendencijų, aprėpiančių per 20 skirtingų orientacijų ir krypčių, paveikusių daugelį iškilių protų, jų požiūrius į žmogų, jo pasąmonės pasaulį, galima sakyti netgi vakarietiškų mąstymo būdą. Suaktualinta įtakingų postmodernizmo ideologų Michelio Foucault, Gilles’io Deleuze, Felbco Guattari, Jacques’o Derrida ir ypač Jacques’o Lacano veikalų, ji pastaraisiais dešimtmečiais išplėtė savo įtakos laukus ir tapo neatsiejama postmodernios kultūros ir mokslinio diskurso dalis. Tikimės, kad šis solidžios apimties psichoanalizės fenomeno interpretacijai skirtas mokslinių straipsnių rinkinys susilauks įvairių humanitarinių disciplinų specialistų dėmesio ir išplės mūsų humanistikos lauką. Knyga užpildo spragas - per pastarąjį dešimtmetį susidariusias Lietuvos humanistikoje. Jos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, kultūros darbuotojai. Knygos medžiaga gali būti sėkmingai panaudojama ir edukaciniams tikslams visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose skaitomi psichologiniai, kultūrologiniai, filosofiniai, estetiniai, literatūrologiniai, menotyriniai kursai. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Psichoanalizė; Psichoanalizė ir filosofija; Psichoanalizė ir menas.; Psychoanalysis; Psychoanalysis and philosophy; Psychoanalysis and art.

ISBN:
9786098014181
Parts:
Related Publications:
Vaizdo ir atminties sąveikos metaforiškoje S. Eidrigevičiaus dailėje / Inga Laužonytė. Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2021, t. 9, Nr. 1, p. 184-197.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80402
Updated:
2022-01-01 12:42:02
Metrics:
Views: 177
Export: