Vaizdo ir atminties sąveikos metaforiškoje S. Eidrigevičiaus dailėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaizdo ir atminties sąveikos metaforiškoje S. Eidrigevičiaus dailėje
Alternative Title:
Concepts of the view and memory in the metaphorical art of S. Eidrigevičius
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2021, t. 9, Nr. 1, p. 184-197
Keywords:
LT
Stasys Eidrigevičius; Dailė / Art; Menininkai. Menotyrininkai / Artists. Art critics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas kūrybai vieno iš ryškiausių Lietuvos kūrėjų-plakatistų Stasio Eidrigevičiaus, sukūrusio savitą, į nieką nepanašų metaforinių vaizdinių, simbolių, subtilių spalvinių sprendimų bei išraiškingų plastinių formų pasaulį. Jo kūriniai verčia apmąstyti subjektyvios istorijos ir atminties, kuri tampa svarbia mentalinio gyvenimo medžiaga, ryšius. Menininkas, savo kūriniuose išryškindamas siurrealistinius alogiškus vaizdinius, neįprastas meno formas, stilistinių struktūrų metamorfozes, siekia atskleisti liaudies sakmių, pasakojimų, legendų efektyvumą, pasitelkdamas savitą etnologinių tradicijų, savo tautos kultūros istorijos interpretaciją. Šiame tekste pagrindinis dėmesys sutelkiamas išryškinti Eidrigevičiaus vaizduotės, aktyvios pasąmonės kalbos, vaikystės prisiminimų pasaulio, metaforinio simbolinio mąstymo meninės raiškos pagrindinių stilistinių kūrybos pagrindiniams bruožams. Ypatingas dėmesys skiriamas atskleisti jo pasaulėjautos, pasąmoninio meninės kūrybos proceso, plastinės raiškos formų savitumui. Esminiai žodžiai: Stasys Eidrigevičius, Lietuvos dailė, vaizdas, atmintis, metaforiškumas. [Iš leidinio]

ENThe article is dedicated to the work of one of the most prominent Lithuanian poster creators, Stasys Eidrigevičius, who has created unparalleled world of metaphorical images, symbols, subtle color solutions and expressive plastic forms. His works make one reflect on the links between subjective history and memory, which becomes an important material in mental life. By highlighting surreal allogical images, unusual art forms and metamorphoses of stylistic structures in his works, the artist seeks to reveal the effectiveness of fairy tales, using a peculiar interpretation of ethnological traditions and the cultural history of his nation. This text focuses on highlighting the main stylistic features of Eidrigevičius’ imagination, the language of active subconscious, the world of childhood memories, and the artistic expression of metaphorical symbolic thinking. Particular attention is paid to the origins and revelations of the forms of plastic expression of his worldview. Keywords: Stasys Eidrigevičius, Lithuanian art, view, memory, metaphoricity. [From the publication]

ISSN:
2351-471X; 2351-4728
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98861
Updated:
2022-11-21 16:48:49
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: