Stochastiniai tinklai kaip adekvati vertės kūrimo grandinės valdymo priemonė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stochastiniai tinklai kaip adekvati vertės kūrimo grandinės valdymo priemonė
Alternative Title:
Stochastic networks as an adequate value chain management tool
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTSiekiant geriausios ekonominių subjektų veiklos, praktiškai visuomet susiduriama su įvairiomis neapibrėžties apraiškomis ir sukurtinos vertės galimybių paieškai tenka pasitelkti stochastinio optimizavimo logiką. Pagrindinėmis priemonėmis čia tampa stochastinis tinklas, suprantamas kaip stochastinių dydžių, stochastinių laukų bei stochastinių procesų integrali aibė ir adekvatus naudingumo verčių tinklas. Straipsnio tikslas yra pasiūlyti optimalius vertės kūrimo kriterijus, išteklių paskirstymo problemos formavimo idėją ir konkrečius sprendimo neapibrėžties sąlygomis metodus, pasitelkiant stochastinių tinklų modelius adekvačiam besiformuojančios vertės galimybių aprašymui. Bus sudarytas stochastinis sukurtinos vertės galimybių tinklas, kartu pateikiant ir galimybių naudingumo įvairiems subjektams tinklą, kad galėtume realiai siekti naudingiausio subjektui vertės kūrimo varianto tapsmo. Kartu su analitinėmis galimybėmis stochastinis tinklas pasitarnaus ir kaip problemos formavimo bei sprendimų paieškos vizualizavimo priemonė. Savo ruožtu pasiūlytos metodikos ir algoritmų adekvatumas bus atskleistas jų pritaikymu optimizuojant išteklių paskirstymą vertės kūrimo grandinėje ir materialiųjų investicijų paskirstymą puoselėjant šalies plėtros universalųjį tvarumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Stochastiniai tinklai; Stochastinė naudingumo funkcija; Tvari plėtra; Vertės grandinė; Vertės valdymas; Stochastic net; Stochastic utility function; Sustainable development; Value chain; Value management; Value management,Sustainable development.

ENWhile seeking the best performance of an economic subject, practically in any case various manifestations of uncertainty are faced, and the logic of stochastic optimisation is necessary for the search of value creating possibilities. A stochastic net, perceived as an integral set of stochastic values, stochastic fields, and stochastic processes and as an adequate net of utility values, is seen as the main tool. The purpose of the article is to propose the best value creation criteria, the idea of formation of the resource allocation problem, and specific techniques of decision making under uncertainty, with the models of stochastic nets to be used for adequate description of the emerging value opportunities. The purpose will be achieved by the development of a stochastic net of the emerging value opportunities and by simultaneous provision of a net of utility of the said opportunities for various subjects, so that we could pursue the most beneficial version of value creation for the subject. Along with its analytical opportunities, the stochastic net will serve as a means of visualisation of the problem formation and decision search. In turn, the adequacy of the proposed methodology and algorithms will be disclosed by their use for the optimisation of both resource allocation in the value creation chain and of the material investment allocation in fostering the universal sustainability of the country's development. [From the publication]

ISBN:
9786094596131
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80173
Updated:
2020-04-10 06:40:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: