Liberalizmas kaip "banalybės filosofija" : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liberalizmas kaip "banalybės filosofija": recenzija
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2018, 97, p. 217-222
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje analizuojama Alvydo Jokubaičio monografija Liberalizmas kaip pilietinė religija, kurioje išsamiai aiškinamasi, koks yra filosofinis liberalizmo idėjų pagrindas ir kodėl šiuolaikinė liberalizmo versija įgavo aiškius religijos bruožus. Pasitelkęs dviejų žymiausių liberalizmo teoretikų Johno Rawlso ir Ronaldo Dworkino veikalus ir paryškindamas nepagrįstą liberalizmo ir demokratijos tapatinimą, autorius įvairiais aspektais rodo, kad liberalizmo atstovai niekaip negali filosofiškai pagrįsti savo teorijos pagrindų, nepajėgūs sukurti jokios moralės filosofijos, taip pat ir pagrįstos politikos teorijos, tad vis labiau veikia kaip įtikėjusiųjų bendruomenė, kurios svarbiausias tikslas yra įgauti valdžią ir naudotis valstybinių galių „įrankiais“. Atkreipiamas dėmesys, kad filosofinis liberalizmo idėjų menkumas pridengiamas aktyvia institucine propaganda, ideologiniu indoktrinavimu ir galop naujojo „statuso“ – religijos be Dievo – paieškomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrasis gėris; Individas; Krikščionybė; Laisvė; Liberalizmas; Moralės filosofija; Religija; Christianity; Common good; Individual; Liberalism; Liberty; Moral philosophy; Religion.

ENThe review analyzes Alvydas Jokubaitis’ monograph Liberalism as a Civil Religion, which examines in depth the philosophical basis of liberal ideas and explains why the modern version of liberalism has acquired clear features of religion. Going deep into the works of the most famous liberal theorists, John Rawls and Ronald Dworkin, and highlighting unjustified identification of liberalism and democracy, the author in various aspects shows that the representatives of liberalism cannot philosophically substantiate the fundamentals of their theory and cannot create any philosophy of morality, as well as a substantiated theory of politics, thus they are increasingly acting as a community of believers whose primary goal is to gain power and use the „tools“ of state powers to their ends. Attention is drawn to the fact that the philosophical deficits of liberalism’s ideas are covered by active institutional propaganda, ideological indoctrination and finally the search for a new „status“ – a religion without God. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2018.83
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Erotas ir revoliucija : H. Marcuse's psichoanalitinė žmogaus išlaisvinimo vizija / Vytautas Radžvilas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 102 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80060
Updated:
2020-07-28 20:26:09
Metrics:
Views: 41    Downloads: 10
Export: