Žinių ir gebėjimų formavimo(si) prielaidos: VI klasės moksleivių skaitymo pasiekimų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių ir gebėjimų formavimo(si) prielaidos: VI klasės moksleivių skaitymo pasiekimų analizė
Alternative Title:
Assumptions for the Formation of Knowledge and Competencies: Analysis of Students’ Achievements in Reading in Grade 6
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 284-291
Summary / Abstract:

LTPedagoginėje ir metodinėje literatūroje diskutuojama dėl žinių ir gebėjimų santykio ugdymo procese, tačiau nepakankamai dėmesio skiriama veiksnių, padedančių formuoti žinias bei įgūdžius, analizei. Moksleivių skaitymo ir rašymo pasiekimų VI klasėje tyrimo metu buvo atskleistos šios jų žinių ir gebėjimo formavimo(si) prielaidos: Geresnių skaitymo rezultatų pasiekia tie mokiniai, kuriems vaikystėje namuose buvo skaitomos knygos arba sekamos pasakos. Tokie moksleiviai anksti įgyja skaitymo (nors ir netiesioginio) patirties ir vėliau šią veiklą laiko labai vertinga. Vertinant moksleivių skaitymo rezultatus bei įgytus gebėjimus suvokti skaitomą tekstą, derėtų taikyti įvairius mokymo būdus, pateikti rašytinių atsakymų reikalaujančias užduotis. Formuojant žinias ir gebėjimus labai svarbi moksleivių vidinė motyvacija: geresnių rezultatų pasiekia moksleiviai, išsiugdę poreikį skaityti ir skaitantys ne tik mokymosi tikslais, bet ir savo malonumui. Nepamokinė veikla (namų aplinka) ir įvairios mokymo(si) strategijos padeda formuoti tvirtesnes moksleivių žinias bei įgūdžius, todėl jie pasiekia geresnių rezultatų.

ENThese days, Lithuanian comprehensive schools are under reform, which is carried out with the view to developing students’ knowledge, competences and moral values. In achieving these goals, it is crucial to grasp the concepts of knowledge and skills, the way they are formed, and to realize the importance of out-of-school and in-school activities. At present, the role of information is over-estimated and it is often assigned the contents of competences and skills. Pedagogical writings give clear definitions of the mentioned terminology; however more precise relation between information and competences as well as assumptions for the formation of the two is not defined. As surveyors were interested in the analysis of the influence of teaching/learning strategies and family life on students’ knowledge and ability to understand the text. The research with was based on the hypothesis, that students who regard reading as personal and valuable activity and whose parents read or told fairytales to them in their childhood, gain more knowledge, form better competence and are high achievers, appeared to be true. Better results are also to be attributed to a range of teaching/learning strategies. The analysis of questionnaires of students and teachers make it possible to assume that a blend of knowledge, competences and personal experiences helps the formation of knowledge and competences. Students who felt the need for reading and read not only for learning purposes, but for leisure as well tend to achieve better results.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8003
Updated:
2018-12-20 22:57:40
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: