Prof. Jonas Laužikas apie mokytojo kompetencijas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prof. Jonas Laužikas apie mokytojo kompetencijas
Alternative Title:
Professor Jonas Laužikas on Teacher’s Competences
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 127-133
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTEsminė švietimo paskirtis – suteikti asmeniui brandaus savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam tobulinti savo gebėjimus visą gyvenimą. Ne mažiau svarbi švietimo paskirtis – ugdyti asmens bendruomeniškumą, jo gebėjimą derinti savo siekius su pilietinės bendruomenės siekiais ir taip kurti pamatus savarankiškam bei kūrybingam tautos gyvenimui. Kompetencija – ugdymo procese įgytas bendrasis gebėjimas, grindžiamas žiniomis, patirtimi, vertybėmis, polinkiais. Kompetencija – daugiau negu drauge paimtos žinios, mokėjimai, nuostatos veikti; kompetencija – tai, kas lemia gebėjimą įgytą išsilavinimą ir patirtį pritaikyti konkrečiai gyvenimo problemai spręsti. Mokytojo kompetencijas pedagoginiuose darbuose aptarė profesorius J.Laužikas, vienas iš žymiausių mokslininkų. Tyrimo tikslas – atskleisti mokytojo kompetencijas J.Laužiko pedagogikoje ir aptari jas dabarties švietimo kontekste. J.Laužiko pedagoginiuose darbuose nemažai dėmesio skiriama mokytojo kompetencijoms – tiek asmenybės savybėms, tiek pedagoginei technikai tobulinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojo kompetencijos; Jonas Laužikas apie mokytojo kompetenciją; Competences of teacher; Jonas Laužikas about competences of teacher.

ENThe essential purpose of education is to give a person fundamentals of mature independent life and to help them to improve their skills all life long. Not a less important purpose of education is to develop the person’s community spirit, their ability to coordinate their aspirations with goals of the civic community and thus to create grounds for independent and creative life of the nation. Competence is a general skill acquired in the educational process based on knowledge, experience, values and vocations. Competence is more than knowledge, abilities and prerequisites for action taken together; competence is what defines the ability to apply acquired education and experience to solve a specific problem in life. Teachers’ competences have been discussed in pedagogical papers by Professor Laužikas, one of the most renowned scholars. The goal of the study is to reveal the teacher’s competences in Laužikas’ pedagogics and discuss them in the modern educational context. Pedagogical works of Laužikas focus on teachers’ competences – to improve both personal features and pedagogical techniques.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7995
Updated:
2018-12-20 22:57:40
Metrics:
Views: 45    Downloads: 17
Export: