Mokinių nuomonė apie dialoginės kalbos vartojimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių nuomonė apie dialoginės kalbos vartojimą
Alternative Title:
Pupils’ opinion on the usage of dialogue language
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 66, p. 56-63
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama mokinių nuomonė apie dialoginės kalbos vartojimo reikšmingumą. Moksleivių nuomonės tirtos po dvejų metų vykdyto dialoginės kalbos mokomojo eksperimento, kurio metu buvo siekiama formuoti moksleivių nuostatą nuoširdžiai bendrauti, reikšti savo nuomonę, mokėti išklausyti kitą ir kt. Eksperimente dalyvavo 23 mokiniai – Vilniaus vidurinės mokyklos 3b (2001/2002 m. m.) ir 4b (2002/2003 m. m.) klasė. Eksperimentas tęsėsi dvejus metus. Buvo stebima, kaip naudojant dialoginės kalbos ugdymo užduočių sistemą padedama mokytis vartoti dialoginę kalbą, kuri turi įtakos bendravimo, pagarbos, dėmesio vienas kitam mokymuisi.Straipsnyje aptariamas moksleivių gebėjimas užmegzti kontaktą, reikšti jausmus ir kt. Eksperimentas patvirtino, kad dialoginė kalba, jeigu deramai jos mokoma, atveria plačias asmenybės ugdymo galimybes. Moksleiviai geba analizuoti, įvertinti ugdymo procesą, suvokti save kaip ugdymo proceso dalyvį, atsakingą už konstruktyvų jo vyksmą. Dialogų kūrimas ir vartojimas praplėtė kalbos erdvę, keitė požiūri į kalbos, bendravimo kultūrą, formavo teigiamą požiūrį į knygų skaitymą. Dialoginės kalbos ugdymo sistema, kurta ir įtvirtinta per dvejus eksperimento metus padėjo tiriamiesiems suvokti dialoginės kalbos reikšmę bei prasmę ne tik intelektiniu, bet ir kultūriniu, socialiniu požiūriais. Kurta dialoginės kalbos ugdymo užduočių sistema pasitvirtino: mokiniai išmoko vartoti dialoginę kalbą, kurti savitus, netradicinius, šmaikščius, vaizdingus pokalbius su įvairiais adresatais; kurti dialogus bei taisyklingai išskirti tiesioginę kalbą rašiniuose, išmoko ją taikyti bendraudami, užmegzdami kontaktus ir kt.Reikšminiai žodžiai: Dialoginė kalba; Ugdymo procesas; Proceso vertinimas.

ENThe article discusses pupils’ opinion on the importance of dialogue language. Pupils’ opinions were studied after the two-year training experiment of dialogue language aimed at building up pupils’ attitude towards sincere communication, expression of one’s opinion, ability to listening to others’ opinion, etc. The experiment included 23 pupils from the 3b (2001/2002) and 4b (2002/2003) form of Vilnius secondary school. The experiment it was based on observation of how the usage of the system of tasks for developing dialogue language impacts learning of communication, respect and attention. The article discusses pupils’ ability to establish contact, express their feelings, etc. The experiment proved that the dialogue language opens up ample opportunities for developing personality. Pupils are capable of analysing and evaluating the educational process, to conceive themselves as shareholders of educational process responsible for the constructive implementation whereof. Creation and usage of dialogues extended their linguistic space, changed their approach towards the linguistic and communicative culture and built up positive approach towards reading books. The system for developing dialogue language developed and consolidated in the course of two years helped the experiment participants perceive the importance and meaning of the dialogue language not only from intellectual but also from cultural and social point of view. It was proved that pupils learned how to use dialogue language, create peculiar, unconventional, snappy and imaginative dialogues with various addressees.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7972
Updated:
2018-12-20 22:57:37
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: