Technologinio ugdymo paradigmo erdvė pasaulyje ir Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinio ugdymo paradigmo erdvė pasaulyje ir Lietuvoje
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 66, p. 15-22
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTParadigmų analizė sutiekia galimybę tirti disciplininės matricos elementų pasikeitimą. Praplėtus technologijų sampratą, pakito technologinio ugdymo tikslai pasaulio šalių praktikoje. Mokslininkai nurodo technologinio ugdymo pokyčius, būdingus naujos kokybės technologinio ugdymo paradigmai, jos bruožus, kurie išryškėja ir Lietuvos technologinio ugdymo sistemoje. Straipsnyje siekiama išanalizuoti, apibūdinti ir palyginti šios technologinio ugdymo pokyčius pasaulio ir Lietuvos praktikoje. Siekiant išsikeltų uždavinių, atlikta mokslinės filosofinės, pedagoginės, psichologinės, sociologinės literatūros ir mokslinių tyrimų technologinio švietimo bei technologinio ugdymo srityse metaanalizė. Apibendrinant išanalizuotą medžiagą nurodoma, kad pasaulyje vyrauja skirtingos nuomonės dėl technologinio ugdymo paradigmos naujumo, apibūdinamo technologinio ugdymo pokyčiais. Pripažįstama, kad technologinis ugdymas kinta, yra susijęs su naujų technologijų ir technologijų tipų atsiradimu, įgyvendinamas per praktinę / kūrybinę veiklą bei turi būti privalomas visose švietimo institucijose. Įvairių pasaulio šalių technologinio ugdymo paradigmų kaita apibūdinama kaip technologinio ugdymo tikslų, vertybių ir ugdomųjų gėrybių, ugdymo turinio, technologinio ugdymo organizavimo principų pokyčiai, turintys įtakos technologinį ugdymą įgyvendinančių socialinių matricų kokybės kaitai. Technologinio ugdymo raida Lietuvoje panaši į pasaulio šalių technologinio ugdymo raidą.Reikšminiai žodžiai: Technologinio ugdymo paradigma; Technologinio ugdymo paradigmos bruožai.

ENThe aim of the Article is to define features of technology education paradigm in practice in both the world and Lithuania. Analysis of paradigms provides possibility to explore changes of elements of subject matrix. Features of a paradigm, including objective of technology education, desired values, materials of technology subject, changes of principles of technology education organization, actually existing examples and social matrix implementing technology education, provide quantitative expression of the technology education paradigm. Changes in the technology education are associated by the scientists with the order of the paradigm of a new quality. The Article deals with both experience of different countries in relation to technology education and investigation of domestic technology education system in accordance to criteria of a paradigm distinguished by F. Pratzner (1985). [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7970
Updated:
2018-12-17 11:09:38
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: