Lietuvių bendrinė tartis: kūrybiškas taisyklingos tarties lavinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių bendrinė tartis: kūrybiškas taisyklingos tarties lavinimas
Alternative Title:
Lithuanian standard pronunciation: creative training of correct pronunciation
In the Journal:
Gimtoji kalba mokykloje. 2015, 3, p. 24-31
Keywords:
LT
Kūrybinės užduotys; Kūrybiškas lavinimas; Lietuvių kaip užsienio kalba; Lietuvių kalbos tartis; Mokymas; Taisyklinga tartis.
EN
Articulation of Lithuanian language; Correct pronunciation; Creative tasks; Creative training; Learning and teaching process; Lithuanian as a foreign language.
Summary / Abstract:

LTLietuvių bendrinė tartis yra naujausia iš visų norminės kalbos pakopų (Pupkis 1980: 90), todėl ją įtvirtinti turi padėti mokykla, įvairios žiniasklaidos priemonės (Pakerys 2003: 11). Tačiau, kaip rodo patirtis, dažnas iš mokyklos atėjęs studentas nieko arba beveik nieko nebūna girdėjęs apie egzistuojančias jo kalboje tarties klaidas ar apie galimą tarties lavinimą, o ir dabartinė žiniasklaida ne visada yra pavyzdinės tarties autoritetas (Kruopienė 2009). Labai dažnai net lituanistines ar aktorinio meistriškumo studijų programas pasirinkę studentai (daugelis iš jų būna įvairių meninio ar kitokio skaitymo konkursų dalyviai ar net nugalėtojai), taisyklingą tartį sieja tik su intonacija, visai nekreipdami dėmesio į garsų tarimą. Todėl daugeliui tenka gerokai paplušėti, kol atsikratoma įvairių gimtosios tarmės, svetimų kalbų, rašybos ar dėl kitų priežasčių atsiradusių tarties ydų. Į pagalbą tenka pasitelkti ne tik tiems klausimams skirtą literatūrą (žr. literatūros sąrašą: Nosevičiūtė 1984, 1987; Pakerys 2003; Pakerys, Pupkis 2004; Pupkis, 1980, 2005; Švambarytė-Valužienė 2010; Vaitkevičiūtė 2001; Vitkauskas 2001; ir kt.), bet ir gerą tarties ar sceninės kalbos specialistą. Dar sunkiau ir sudėtingiau yra išmokti lietuvių kalbos kaip svetimosios taisyklingos tarties. Tobulinti lietuvių kalbos garsų tartį, formuoti kirčiavimo, intonavimo įgūdžius galima naudojantis taisyklingos tarties mokomąja knyga "Ištark" (Kruopienė 2004), taip pat kita ten ar ką tik čia nurodyta literatūra. Tačiau praktinio pobūdžio darbų, kurie padėtų lavinti ne tik lietuvių, bet ir kitakalbių tartį, nėra labai daug. Šiame straipsnyje ir apžvelgiami įvairūs taisyklingos tarties lavinimo užduočių tipai, bandoma atsakyti į klausimą, ar galima tarties mokyti(s) kūrybiškai. [Iš straipsnio, p. 24]

ENThe article deals with the issues of teaching or learning correct pronunciation of Lithuanian as a foreign language. The question how pronunciation could be taught or learnt creatively is raised. When teaching or learning a foreign language, it is vital to know the structure of the sounds of that language, how that structure is similar to the native tongue and in what ways it differs. As practice shows, the most dificult task is to teach (and learn) those phonetic elements which do not accur in the mother tongue. In the authors' opinion, reproductive tasks should be combined with creative one's. It's necessary to use interesting and attractive texts, which would help to teach and learn not only correct, but also figurative language expand the vocabulary, and help to comprehend grammatical material. In order to avoid monotony and urging request to listen, repeat, and pronounce, students must be encouraged to perform tasks of other sort, for example, to complete sentences, relate them according to meaning, put words into gaps, create a story, act something out, etc., where they would inevitably have to use instances of pronunciation and accentuation relevant to the topic in question. Tasks for training pronunciation have to encompass different kinds of language activities: pronouncing, listening, reading and writing. The article reviews the types of tasks for training pronunciation and presents specific examples. [From the publication]

ISSN:
2351-5430
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79281
Updated:
2020-07-09 21:14:33
Metrics:
Views: 12
Export: