Lauksargiai: pasienio ir tranzito gyvenvietės raida bei kultūros paveldas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lauksargiai: pasienio ir tranzito gyvenvietės raida bei kultūros paveldas
Alternative Title:
Lauksargiai: evolution of a border and transit settlement and the cultural heritage
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2002, 9, p. 101-109
Keywords:
LT
20 amžius; Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915).
Summary / Abstract:

LTTarp dabar Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių Mažosios Lietuvos pasienio gyvenviečių Lauksargiai išsiskiria savo buvusia tranzito reikšme bei ekonominiu išsivystymu, atsispindėjusiu gyvenvietės struktūroje. Todėl būtent Lauksargiai turėtų būti laikomi savita istorijos bei kultūros paveldo vertybe, globojamos jos tradicinio architektūrinio ir urbanistinio paveldo liekanos. Straipsnyje nagrinėjama Lauksargių istorinė raida, daugiausia dėmesio skiriant sparčiam gyvenvietės augimui XIX a. pirmojoje pusėje. Aptariamos to augimo priežastys ir padariniai, jų įtaka Lauksargių urbanistinei struktūrai (aikštinis kaimas virto linijinės struktūros gyvenviete), architektūros nomenklatūrai (žemdirbių sodybas su atitinkamais pastatais pakeitė amatininkų bei tarnautojų sodybos, aptarnavimo įstaigų statiniai bei kompleksai). Lauksargiai žinomi ir kaip svarbus lietuviškos spaudos gabenimo punktas spaudos draudimo metais. 1998 m. vykdytas Lauksargių architektūros paveldo objektų registravimas ir užfiksuotosios senosios gyvenvietės liekanos leidžia teigti, kad senasis paveldas naikintas ne tik sovietmetyje, bet ir po Nepriklausomybės atkūrimo.Reikšminiai žodžiai: Pasienio ir tranzito gyvenvietės; Lauksargiai; Architektūros paveldas.

ENAmong border settlements of Lithuania Minor, that are now the territory of the Republic of Lithuania, Lauksargiai distinguishes by its unique transit importance in the past and economic development reflected in the structure of the settlement. This is why Lauksargiai should be considered a unique historical and cultural heritage value; the remains of its traditional architectural and urban heritage should be taken care of. The article studies historical evolution of Lauksargiai, a greater part of the article is allocated to rapid growth of the settlement in the first half of the 19th century. Causes and consequences of the growth are discussed as well as their impact on the urban structure of Lauksargiai (a square-type village became a township of linear structure), the architectural nomenclature (agrarian estates with relevant buildings were replaced by estates of civil servants and craftsmen, buildings of service institutions and their complexes). Lauksargiai was also known as an important point of transportation of Lithuanian press during the period of its prohibition. Registration of architectural heritage objects of Lauksargiai was performed in 1998 and the registered remains of the old settlement allow to state that the old heritage has been neglected in the Soviet times and after restoration of the Independence.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7926
Updated:
2018-12-17 10:59:04
Metrics:
Views: 50    Downloads: 9
Export: