Dviskaitos ir daugiskaitos konkurencija XIX amžiaus raštuose rytų aukštaičių tarme

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dviskaitos ir daugiskaitos konkurencija XIX amžiaus raštuose rytų aukštaičių tarme
Alternative Title:
Competition of dual and plural in 19th century texts written in Eastern Aukštaitian dialect
Keywords:
LT
Daugiskaitos formos; Dviskaitos formos; Dviskaitos ir daugiskaitos formos; Religiniai raštai; Rytų aukštaičiai; Rytų aukštaičiai; Tarmė; XIX a. religiniai tekstai; 19 amžius.
EN
19th century; Dialect; Dual forms; Eastern Aukštaitian dialect; Eastern Aukštaitian dialect, plural forms; Forms of dual and plural; Lithuanian; Religious texts; Religious texts of the 19th century.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - XIX amžiaus raštai, parašyti rytų aukštaičių patarme. Apžvelgiamas dviskaitos ir daugiskaitos formt} vartojimas to meto autorių darbuose. Pastebėta, kad dviskaitos vardininko-galininko forma labai reta, gerokai dažnesnė naudininko linksnio dviskaitos ir daugiskaitos konkurencija. Rasta įvairių formų: 1) senosios pilnosios daugiskaitos naudininko formos; 2) sutrumpėjusios daugiskaitos naudininko formos; 3) sutrumpėjusios dviskaitos formos, būdingos rytų aukštaičiams; 4) senosios daugiskaitos įnagininko formos, vartojamos vietoj naudininko. [Iš leidinio]

EN19th century texts written in Eastern Aukštaitian dialect are the object of this article. The usage of dual and plural forms is reviewed in some authors’ works of that period: Šventas Izidorius artojas by Kazimieras Michnevičius-Mikėnas (1859), Hymny ojców świętych by Antanas Kitkevičius (1848), Litanijos su maldomis by Andrius Benediktas Klungys (1842), Giesmė apie keturiolika stacijų by Laurynas Bortkevičius (1810), Senas katekizmas and Kozonis padėkavonės by Mykolas Cerauskas (1803), Uvogos apie išganimą dūšios by Mykolas Smolskis (1823), Gailus atminimas by Tadas Lichodzejauskas (1841) and Keliavedys by Henrikas Balevičius (1857). It was noticed that dual nominative-accusative form is very rare as numeral du and pronoun abu with which dual forms combine are seldom used. Competition of dative case dual and plural is more frequent. Various forms have been observed: 1) dative forms of old full plural (tiemus, kurie mili Diewą, wisi dayktey padeda giarop 2119 MC); 2) dative forms of shortened plural (pasirodė wisims žmoniems 438 LB); 3) forms of shortened dual specific to Eastern Aukštaitian dialect (kajes makitiniem numazgajey 14,, HB); 4) ablative forms of old plural used instead of dative (reykalinga ira mumis kuntribe 8510 MS). [From the publication]

ISBN:
9786094170973
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79021
Updated:
2020-04-18 07:34:52
Metrics:
Views: 8
Export: