Architektūros tyrimai Vilniaus katedros aikštėje 1998-1999 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektūros tyrimai Vilniaus katedros aikštėje 1998-1999 m
Alternative Title:
Architectural Investigation in Vilnius Cathedral Square in 1998-1999
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 7, p. 109-119
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Katedros; Aikštės; Tyrimai; Archeology.
Keywords:
LT
Aikštės; Katedros.
Summary / Abstract:

LT1998-1999 m. Vilniaus Katedros aikštėje vykdyti architektūros tyrimai. Maksimalūs kasinėjimų gyliai kontroliniuose šurfuose tesiekė gruntinio vandens paviršių, esantį vidutiniškai 2,7 m žemiau aikštės dangos. Ankstesniuose tyrimuose (1938-39 ir 1978 m.) buvo ribotos galimybės matyti aikštės evoliuciją, todėl nenagrinėta ištisų sudėtingų struktūrų chronologija. Nedatuoti mūrai nagrinėti susiklosčiusiais architektūros tyrimų principais: matuotos plytos, skaitytas jų rišimo būdas, vizualiai vertinti skiediniai. Dabar atskaitos taškais bendrai chronologijai pasirinktos vietos su būdingu mūru, turinčiu analogų anksčiau nuodugniai ištirtuose ir datuotuose pagrįstais istoriniais šaltiniais statiniuose. Ypatingi statinių evoliucijos požymiai paimti iš geologinių tyrimų, taip pat vykdytų ir 1989-1999 m., duomenų. Katedros aikštėje dviejuose fragmentuose atpažinti keli ankstyvojo mūro tipai – tipiškas vendinis mūras ir akmenų su plytų intarpais mūras. Ankstyvajam gotiškajam laikotarpiui priskirta visų penkių pietinės ir vakarinės pusių bokštų statyba arba rekonstrukcija, viduriniajam – priskiriamas Vyskupų rūmų pastatas, vėlesniajam – visa XV a. antrosios pusės ir XVI a. iki Žygimanto Augusto atėjimo į valdžią statyba Tribunolo ir Vikaro namų zonoje. Renesanso laikotarpiu komplekse įsivyravo rezidencinė, reprezentacinė administracinė funkcija. Po Maskvos karo 1667-1668 m. tvarkyti visi kanalai ir užtvankos, gruntiniams vandenims užleistos žemutinės komplekso pastatų ribos. Vėliau vyko intensyvi rekonstrukcija ir teritorijos perplanavimas, suformuotas dabartinis Katedros kontūras.

ENThe development of investigations in Cathedral Square is presented in the article in brief. The article accentuates that the archaeological investigation was strictly regulated by the programme of archaeological research. Fixing was fulfilled after uncovering the upper layer of ruins the average depth of which reached 0.8 m. Only control probes reached up to 2.7 m in depth, while the cultural layer in the territory may reach up to 6.9 m depth. The remains of unknown masonry most probably used for the purpose of defence were found during the investigation. The finding was not mentioned before in iconographic sources. It was considered as a protected inside territory of the castle. Accordingly, the finding destroyed the image of “harmony” in our imagination concerning Vilnius castles. The article briefly mentions main principles of the investigation and points of reading to determine the chronology. Stages of a functional building in the territory are also discussed in the article. 1. Building used for defence prevailed in the territory till the first part of the 15th century. 2. In the second half of the 16th century and following fires that demolished the territory of the castle, yards of the representation castle were formed in the square. Besides, masonry drainage was installed. 3. During the period between the war with Moscow and mounting of Vilnius fortress buildings in the Lower castle were fitted to suit the city needs; plots in the territory were reorganised. 4. All works completed between the middle of the 19th century until the middle of the 20th century are attributed to the period of present formation and are not detailed in the article.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7886
Updated:
2018-12-17 10:41:45
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: