Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai : tyrimų duomenys ir atstatymo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai: tyrimų duomenys ir atstatymo galimybės
Alternative Title:
Royal Palace of the Lower Castle of Vilnius: research data and restoration possibilities
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2000, Nr. 1, p. 18-29
Keywords:
LT
20 amžius; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Barokas / Baroque; Gotika / Gothic; Interjeras; Kultūra / Culture; Menas / Art; Renesansas / Renaissance.
EN
Barock.
Summary / Abstract:

LTNuo 1987 m. tiriamos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencinių rūmų Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje liekanos. Atkasti rytų, pietų, vakarų ir dalies šiaurės korpuso pamatai. Surinkta daug architektūrinių detalių. Nustatyta, kad rūmų pietų korpusas ir rytų korpuso pietinė dalis pastatyti XV a. – XVI a. sandūroje, buvo vėlyvosios gotikos stiliaus. XVI a. pirmoje pusėje – viduryje rūmai rekonstruoti, praplėsti, įgavo renesanso stiliaus išraišką. Po 1610 m. gaisro jų interjeruose ir pagrindiniame portale atsirado ankstyvojo baroko elementų, 1655-1561 m. karo metu rūmai buvo apnaikinti, liko nenaudojami, 1799-1801 m. okupacinės rusų valdžios nurodymu nugriauti. Rūmų išorės fasadų architektūros vaizdas išlikęs dailininko P. Smuglevičiaus (1785 m.) ir architekto P. Rossi piešiniuose. Iš jų matyti, kad rūmų atikų puošybai naudotas serlianos motyvas, atikai turi manierizmo stiliaus žymių. Remiantis ikonografija bei natūros tyrimų duomenimis, padaryti rūmų fasadų retrospektyviniai brėžiniai. Paaiškėjo, kad tyrimų metu rūsiuose surastų skersinių kapitalinių sienų vietos sutampa su fasadų platesniais tarplangiais, parodytais ikonografiniuose piešiniuose. Tai padėjo nustatyti aukštų suplanavimą, kiemo fasadų hipotetinę išraišką. Pagal tyrimų duomenis nustatyta, kad vidaus kieme prie pietų korpuso šiaurinės sienos yra buvusios arkinės galerijos, kiemo pietryčių kampe – reprezentacinė laiptinė. Straipsnyje apibūdinamos tyrimų metu rastos būdingesnės architektūrinės detalės. Straipsnyje pateikta tyrimų medžiaga ir jos analizė pagrindžia rūmų atstatymo galimybę. [Iš leidinio]

ENThe author provides a mini study of possibilities to rebuild the Royal Palace. He provides an overview of data available to him as well as research experience, which are helpful in the process of reconstruction. He provides insights into reconstructing the missing data on the architectural construction of the Royal Palace and architectural details. Quite rich archaeological data provides much information on both architecture and the building's interior. Analogies of neighbouring countries (primarily Poland) are also helpful in the reconstruction of the Royal Palace.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7464
Updated:
2018-12-17 10:41:13
Metrics:
Views: 19    Downloads: 7
Export: