Žvalgomieji archeologijos tyrimai istoriniame Vilniaus Žvejų priemiestyje (1996, 1998 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvalgomieji archeologijos tyrimai istoriniame Vilniaus Žvejų priemiestyje (1996, 1998 m.)
Alternative Title:
Archaeological survey investigations in the historical Žvejų suburbs of Vilnius (1996, 1998)
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2000, 7, p. 62-68
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LT1996 m. rudenį Vilniaus senųjų žydų kapinių ir istorinio ,,žvejų priemiesčio“ vietoje vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai siekiant nustatyti, ar buvusių kapinių vietoje išliko nesuardytų kapų. Pirmosios žinios apie šias kapines siekia XVI a. pabaigą. Oficialus įsakas apie kapinių uždarymą išleistas 1817 m., tačiau dar 13 metų čia slapta buvo laidojama. 1831 m. dešiniajame Neries krante pradėta tvirtovės statyba, kurios metu sunaikinta didelė kapinių dalis. Kapinės buvo niokojamos ir sovietų laikais, statant Sporto rūmus ir uždarą plaukimo baseiną. Jokie archeologiniai tyrimai tuo metu nebuvo vykdomi. 1996 m. teritorijoje prie Sporto rūmų ir jau nugriauto baseino ištirtas 120 m² plotas. Perkasoje Nr. 1 aptikti nesuardyti 10-ties vaikų skeletai. Jų amžius nuo 1-1,5 iki 9-10 m. Visi mirusieji palaidoti viename gylyje, labai arti vienas kito, atskiruose karstuose - aptiktos medinių karstų žymės. Greičiausiai tai vienu metu nuo ligos mirusių vaikų kapai. Kaukolių akiduobėse aptiktos keramikinės pusmėnulio arba skritulio formos šukės, pagamintos iš sudužusių puodų. Jomis pagal vietines judėjų tradicijas buvo užspaudžiami mirusiojo akių vokai. Vilniaus žydų bendruomenės atstovams reikalaujant kapai buvo užkasti. Perkasoje Nr. 4 surasti du nesuardyti 9-11 ir 13-14 m. paauglių skeletai. Jų akiduobėse nerasta keramikinių šukių. Skirtingas, nei perkasoje Nr. 1 aptiktų vaikų, laidojimo būdas leidžia daryti prielaidą, kad šie kapai galėjo priklausyti kitai religinei Vilniaus bendruomenei. Tyrimai parodė, jog šioje teritorijoje būtina tęsti archeologinius tyrinėjimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Senosios žydų kapinės; Archeologiniai tyrinėjimai; Vilnius; Old Jewish cemetery; Archaeological investigations.

ENIn the autumn of 1996 archaeological survey investigations were carried out in the site of the old Jewish cemetery seeking to establish if there were undistorted graves left in the place of the former cemetery. The first data about this cemetery date back to the end of the 16th century. The official order to close the cemetery was issued in 1817; however, the cemetery was secretly used for another 13 years. In 1831 a construction of a stronghold was begun on the right bank of the Neris during which a large part of the cemetery was destroyed. The cemetery was further ruined during the soviet epoch when the palace of Sports and an indoor swimming-pool were built there. In 1996, an area covering the territory near the Palace of Sports and the torn down swimming pool covering 120 m² was investigated. Skeletons of 10 children were discovered in cross-ditch No 1. Their age was from 1-1.5 to 9-10 years. All the dead were buried in the same depth, very near one another, in separate coffins. Most likely they are graves of children who died of some illness at the same time. Ceramic lunar or circular chips made of broken pots were placed in their eye-sockets. According to local tradition of the Israelites, they were used to close the eyelids of the dead. At a request of Vilnius Jewish community the graves were filled up. Two undistorted skeletons of teenagers of 9-11 and 13-14 years were found in cross ditch No 4. There were no ceramic chips in the eye sockets. A different way of burial allows the conclusion to be drawn that these graves could have belonged to another religious community of Vilnius. It is necessary to continue archaeological investigations in that territory.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7880
Updated:
2018-12-17 10:41:43
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: