Arkivyskupas Mečislovas Reinys - neotomistinės filosofijos pradininkas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arkivyskupas Mečislovas Reinys - neotomistinės filosofijos pradininkas Lietuvoje
Alternative Title:
Archbishop Mečislovas Reinys - the founding father of neo-thomistic philosophy in Lithuania
In the Journal:
Soter. 2014, 51 (79), p. 7-14
Keywords:
LT
Mečislovas Reinys; Tomas Akvinietis; Filosofija / Philosophy; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinio ir pasaulietinio išsilavinimo eiga. Ji lėmė platų europietinį būsimojo arkivyskupo kultūrinį akiratį, gilų teologijos, filosofijos, psichologijos, pedagogikos dalykų išmanymą. Tyrinėjamas esminis jo pasaulėžvalgos posūkis nuo Tomo Akviniečio interpretacijų neotomistinės filosofijos linkui. Ypač pabrėžiami M. Reinio nuopelnai plėtojant neotomistinę filosofiją Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mečislovas Reinys; Tomas Akvinietis; Neotomistinė filosofija; Teologijos ir filosofijos sąveika; Krikščioniškoji antropologija; Tikėjimas ir laisvė; Mečislovas Reinys; Thomas Aquinas; Neo-thomistic philosophy; Interaction of theology and philosophy; Christian anthropology; Faith and freedom.

ENThe article explores the contribution of the Archbishop Mečislovas Reinys to the dissemination of Neothomistic Philosophy in Lithuania. Abp. M. Reinys was not the only author of Neo-thomistic Philosophy, but one of the first and reasonable ones. However, the title of the article is considered to be correct. The author is interested in peculiarities of and conditions for the world-view formation of the great theologian and philosopher, educator and psychologist Abp. M. Reinys. Only few episodes are being explored, that are related with Abp. M. Reinys’ university studies, which had a great and invaluable significance to the development of his personality and fate. The archbishop was not only interested in the authority and modern interpretations of the teaching of St. Thomas Aquinas, it also satisfied his curiosity and became the subject of his continuous considerations. Thus, his writings and articles not only contributed to the development of the thomistic Philosophy in Lithuania, but also inspired and encouraged the dispersion of this Christian thought and ideas and its broader discursive spread. [From the publication]

DOI:
10.7220/2335-8785.51(79).1
ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62138
Updated:
2021-01-17 17:03:19
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: