Kūrybingumo galios: daiktinės aplinkos dizaino formavimas mokymo(si) procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybingumo galios: daiktinės aplinkos dizaino formavimas mokymo(si) procese
In the Journal:
Miestų želdynų formavimas [Formation of urban green areas]. 2016, Nr. 1 (13), p. 151-163
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Daiktinės aplinkos dizainas; Inovatyvus mokymo metodas; Kūrybiškumas; Miesto architektūra; Prasmingas mokymas(is); Probleminis mokymo(si) metodas; Urbanistika. Miesto planavimas / Urbanism. City ??planning.
EN
Creativity studies; Functional decomposition; Inovative teaching method; Material environment design; Problematic teaching and learning method; Urban architecture; Urban structure.
Summary / Abstract:

LTDaiktinės aplinkos harmoningo formavimo problemų ištyrimas, kūrybiškas mokymas(is) sprendžiant estetinius daiktų harmonizavimo ir jų dermės uždavinius gyvenamojoje erdvėje yra svarbūs formuojant gamtinę, ekonominę, socialinę darną. Daiktinės aplinkos formavimo procese subjektas kaip aplinkos formuotojas veikiamas jos grįžtamuoju ryšiu, kūrybiškumo procese tampa formuojamuoju, kuriam būdingas specifinis sociokultūrinis kontekstas ir ypatingas santykis su aplinka bei su savimi. Todėl kūrybiškumui ugdyti svarbūs tampa metodai, skatinantys kūrybingumo galias ir gebėjimus. Straipsnyje, šioms problemoms ištirti, siūlomi kūrybingumą skatinantys funkcinės daiktų dekompozicijos (FDM) (angl. functional decomposition), euristinio dizaino (EDM) (angl. design heuristics) metodai. Tam tikrų praktinių aspektų ištyrimas rodo, kad mokymo(si) procese integruoti koncepciniai idėjų generavimo ir idėjų panašumų apibendrinimo diagramomis (angl. affinity diagramming) būdai leidžia studentui suprasti daiktinės visumos harmoningo sambūvio dėsningumus, estetikos „išmatuojamumo“ ir „neišmatuojamumo“ suvokimo svarbą. Tyrimai atskleidė, kad tiriami mokymo(si) metodai gali būti efektyviu daiktinės aplinkos dizaino gyvenamojoje aplinkoje kūrybingo harmonizavimo įrankiu. [Iš leidinio]

ENVGTU has been developing a new pedagogical model in higher education: The Problem - Based Teaching/Learning method (PBT/LM). In particular, the Faculties of Environmental Engineering or Architecture in the Department of Design has developed a teaching/learning proposal that introduces students to a different type of learning. One of the theoretical and practical frameworks strengthen the understanding of learning is the socio-cultural perspective. This article aims at exploring the PBT/LM tools from this theoretical perspective to practical skills. In addition, this research may also disclose a new viewpoint in science teaching for other universities in different spheres of activities, also in the field of landscape architecture. [From the publication]

ISSN:
1822-9778; 2029-4549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78317
Updated:
2020-04-18 07:34:14
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: