Vilne : die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust : eine transnationale Beziehungsgeschichte

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Vilne : die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust: eine transnationale Beziehungsgeschichte
Publication Data:
Padeborn [etc.] : F. Schöningh, 2010.
Pages:
545 p
Series:
Studien zur historischen Migrationsforschung (SHM); Bd. 20
Notes:
Disertacija apginta 2006 m. Potsdamo universitete. Bibliografija.
Contents:
Vorwort — Ausgangspunkte — Deutsche Straße – Jüdische Straße. Annäherungen — Vilne. Historische Einführung — Zwischenstationen — Zur Migrationsgeschichte der Vilner Juden nach der Befreiung, 1944-1948 — Die Vilner Diaspora in New York, Israel und Vilnius — Die Kartierung der transnationalen Vilner Disapora. Ein erster Überblick — Die Vilner Überlebenden in New York — Die jiddische Kultur- und Erinnerungsarbeit ba’nusach Vilne in New York ab 1953 — Die Vilner in Israel — Juden in Vilnius nach 1944 — Die Vilne-Erinnerung in New York, Israel und Vilnius — Vilner Erinnerungsorte — Das Konzept der Erinnerungsorte — Zog nit keynmol, az du geyst dem letstn veg! Vom Vilner Widerstandslied zur jüdischen Transnational-Hymne — »I have no cemetery to go to for Yortsayt, so I go to the Haskore.« Beerdigen; Trauern und Gedenken nach dem Holocaust — Das jüdische Viertel, drei Dimensionen: Architekturgeschichte, Stadtmodelle, Denkmalschutz — Im Netz der Erinnerung. Eine Zwischenbilanz — Vilner Stimmen — Erinnern und vergessen bei Vilner Überlebenden — Die zweite Generation und Vilne/Vilnius — Hemshekh Vilne — Anhang — Anmerkungen zu Ortsnamen, Übersetzung und Transliteration — Glossar — Musikalische Quellen — Interview-Nachweis — Archive und Datenbanken — Literaturverzeichnis — Bildnachweis.
Keywords:
LT
20 amžius.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTA. Lipphardt knygoje „Vilne: Die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust. Eine transnationale Beziehungsgeschichte“ (2010) nagrinėja kolektyvinę traumą – holokaustą – pergyvenusių Vilniaus žydų atminties, gedėjimo ir įamžinimo kultūrą. Iš 57 tūkst. žydų, gyvenusių Vilniuje prieš 1941 m. vokiečių invaziją, po karo gyvi liko vos 3,5–5 tūkst. asmenų. Vilniaus žydai pasklido po pasaulį, tapdami diaspora diasporoje – transnacionaline Vilniaus žydų bendruomene su savitu, unikaliu atminties lauku. Ši knyga pasakoja apie transnacionalinę žydų diasporą visame pasaulyje, vienijamą kolektyvinės tapatybės ir Vilniaus kaip gimtinės provaizdžio. Knygoje atskleidžiami Vilniaus žydų bendruomenės atminties kultūros lauko pokyčiai. A. Lipphardt aprašo ir analizuoja kasdienį Vilniaus žydų gyvenimą grindžiančius sociokultūrinius saitus, jų sukurtus ir palaikomus ryšių tinklus. Atskleidžiama, kaip žydų bendruomenės komunikacijos tinklai ir kolektyvinė atmintis remiasi kolektyvinėmis kultūros praktikomis. Ši bendruomenė nesidavė ištrinama iš istorijos, puoselėdama savo senojo, gimtojo miesto – Vilniaus – vertybes, ieškodama darnos tarp „senųjų“ (ano meto) ir „naujųjų“ (dabartinių) namų. Knygos autorės pasirinkta analitinė prieiga suteikia galimybę gedėjimo ir atminties kultūrą suvokti kaip kompleksišką ir dinamišką transnacionalinį reiškinį, suvienijusį įvairiose pasaulio vietose gyvenančius holokaustą ištvėrusius Vilniaus žydus. Ši knyga – tai sėkmingas žydų istorijos, migracijos ir atminties kultūros studijų derinys, plačiau atveriantis duris į sudėtingą Rytų Europos žydų pasaulį.Reikšminiai žodžiai: Holokaustas; Po Holokausto; Vilnius; Žydai; After the Holocaust; Holocaust; Jews; Lithuania; Vilnius.

ENAnna Lipphardt’s book entitled Vilne: Die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust. Eine transnationale Beziehungsgeschichte (2010) examines the culture of memory, mourning, and perpetuation of the Vilnius Jews who survived the the collective trauma of the Holocaust. Of the 57,000 Jews living in Vilnius before the 1941 German invasion, only 3,500-5,000 were still alive after the war. Vilnius Jews dispersed around the world, becoming a diaspora within a diaspora - a transnational Vilnius Jewish community with its own, unique field of memory. This book tells the story of the transnational Jewish diaspora around the world, united by a collective identity and the archetype of Vilnius as the native land. Changes in the field of cultural memory of the Vilnius Jewish community are revealed in the book. Lipphardt describes and analyses the socio-cultural ties that served as the basis for the everyday life of Vilnius Jews, as well as the communication networks they created and maintained. She reveals how the Jewish community’s communication networks and collective memory are based on collective cultural practices. This community refused to be erased from history, fostering the values of Vilnius - its old hometown, and looking for harmony between their "old" (of that time) and "new" (current) homes. The analytical approach chosen by the author of the book allows for the culture of mourning and memory to be perceived as a complex and dynamic transnational phenomenon that unites Vilnius Holocaust survivors living in various areas of the world. This book is a successful combination of Jewish history, migration and cultural memory studies that further opens the door to the complicated world of Eastern European Jews.

ISBN:
9783506770660
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78208
Updated:
2022-01-19 18:43:24
Metrics:
Views: 32
Export: