Рыба как символ (воз)рождения и жизни

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Рыба как символ (воз)рождения и жизни
Keywords:
LT
Kinija (China); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama žuvies kaip gyvenimo ir atgimimo simbolika. Išnagrinėjęs daugybę įvairių šalių folkloro, mitologijos pavyzdžių, autorius parodo žuvies kaip gyvybės simbolio įvairovę. Pažymima, kad esama daug mitų, jog žmogus kilęs iš žuvies, todėl žuvis įgauna gimdos ir motinystės simbolinę reikšmę. Todėl dainose žuvis lyginama su moterimis, ypač su sužadėtine, būsima motina. Labai paplitę mažybiniai kreipiniai į moterį kaip į žuvytę. Pažymima, kad lietuvių, latvių, rusų tautosakoje labai paplitęs paralelizmas žuvis – mergina, žvejyba – vestuvės. Apžvelgdamas senąją mitologiją, autorius konstatuoja, kad žuvis daug kur lyginama su moterimi, jos grožiu, taip pat vandens – žuvies simbolika – su įsčiomis ir gimimu. Kūdikiai daugelyje Europos šalių folklore randami vandenyje. Nagrinėdamas Užkaukazės regiono folklorą, autorius atranda, kad ten žuviai priskiriamas stebuklingas gydomasis poveikis. Taip pat žuvis siejama ir su vaisingumu, laime, turtais: tai rodo Sibiro pasakos apie nevaisingas moteris, kurios suvalgiusios žuvies, pastoja, plačiai žinoma pasaka apie auksinę žuvelę. Taip pat aptariamos žuvys kaip erotiniai simboliai. Teigiama, kad Vakarų Europos šalyse daugelis vestuvinių burtų susiję su žuvimis, Kinijoje žuvų pora simbolizuoja ištikimybę ir darną šeimoje. Išnagrinėjęs baltų ir slavų kalbų žodžius, giminingus žodžiams „žuvis“ ir „gyventi“, autorius daro išvadą, kad fonetinė žodžių, reiškiančių „žuvį“ ir „gyvenimą“ kontaminacija bent jau baltų – slavų kalbų vartojimo srityse yra akivaizdi.Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Mitologija; Simbolis; Tautosaka; Tikėjimai; Žuvis; Faith; Fish; Foklore; Folklore; Mythology; Symbol.

ENThe article examines the use of the word fish as a symbol of life and rebirth. Having explored folklore and mythology of a number of different countries, the author shows a variety of symbols of fish used to signify life. The article says that there are many myths about a human being deriving from fish and that is why fish is seen as a symbol of womb and motherhood. In songs, fish is compared with women, particularly with fiancées and future mothers. It is very common to use a diminutive form of address when speaking to a woman, calling her a small fish. The article states that in Lithuanian, Latvian and Russian folklore there is a very widespread parallelism fish-girl, fishing-wedding. Looking at the old mythology the author notices that a fish is compared to a woman, its beauty and that water and a fish is compared to a womb and birth. In the folklore of most European countries babies are found in water. Having examined the folklore of South Caucasus, the author discovered that in that region a fish has a miraculous treatment effect. Moreover, a fish is associated with fertility, happiness and prosperity: this is seen in Siberian fairy-tales about infertile women who get pregnant after eating fish, there is also a very widely known fairy-tale about a golden fish. The author also discusses the reference to fish as erotic symbols. In Western Europe much of wedding sorcery is related to fish; in China, a pair of fish symbolises fidelity and harmony in the family. Having examined Baltic and Slavic words relative to the words “fish” and “live”, the author concludes that there is evident contamination between the words in Baltic and Slavic languages.

ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23189
Updated:
2020-07-24 10:30:26
Metrics:
Views: 38
Export: