Kai kurie metodologiniai gamtamokslinio ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokykloje.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie metodologiniai gamtamokslinio ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Certain methodological features of natural science education in general education school
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 56, p. 140-146
Summary / Abstract:

LTGamtamokslinio ugdymo aktualumas ir šiandien nemažėja, priešingai, jis nuolat didėja. Pastaraisiais metais ir Lietuvoje prioritetas teikiamas integruotam gamtos mokslų dalykų mokymui, siejant su technologijos mokslais (gamtamokslinis ir technologinis raštingumas /natural science and technological literacy/). Akcentuojama, kad savarankiškas moksleivių mąstymas lavinamas nepakankamai ir tai dažnai tęsiasi visą mokymosi bendrojo lavinimo mokykloje laiką. Reformuodama gamtamokslinį ugdymą bendrojo lavinimo mokykloje Lietuva įsijungia į pasaulinį procesą – efektyvesnių ugdymo formų ir būdų paiešką. Šiame straipsnyje plėtojama nuostata, kad gamtamokslinis technologinis ugdymas turi būti nuosekliai ir sistemiškai realizuojamas per visus bendrojo lavinimo mokyklos lygmenis. Metodologinis gamtamokslinio technologinio ugdymo pagrindimas ypač svarbus šiame etape. [Iš leidinio]

ENThe relevance of natural sciences education nowadays does not decrease, on the contrary, it constantly grows in relevance. In the recent years, also in Lithuania, priority is given to integrated teaching of natural science subjects, complemented by technological sciences (natural science and technological literacy). Emphasis is put on the fact that independent thinking skills of school-children is not sufficiently cultivated and this trend often continues throughout the entire time of studying at general education school. In reforming natural science education in general education schools, Lithuania joins the global process – the search for more effective forms and ways of educating. This article builds upon the approach stating that natural sciences education should be realized throughout all the levels of general education school in a consistent and systemic manner. Methodological justification of natural sciences education is especially important at this stage.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8163
Updated:
2018-12-20 22:55:19
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: